Bij de Entree klas 2e jaar hebben we nu 3 ontwikkelingstoetsen afgenomen. Dit onder toezicht en in samenwerking met het Drenthe College. In deze toets (welke een groepsopdracht is) kunnen de leerlingen zichzelf laten zien. Welke vaardigheden en competenties beheersen zij al om een goede assistent te kunnen zijn. Gekeken wordt naar: samenwerken en overleggen, omgaan met problemen, omgaan met veranderingen, je aan de afspraak houden en met stress en tegenslag om gaan etc. De toets begint altijd met een werkoverleg. Daar vindt de voorbereiding plaats. Op de foto’s zie je de leerlingen bezig met verschillende onderdelen van de uitvoering van de toets.  Er moest iets gekookt worden, er moest een powerpoint gemaakt worden en er werd een vogelvoederhuisje getimmerd. Na 3 uur werden alle onderdelen samengevoegd tot één geheel en kon er geëvalueerd worden.  Hierbij is de zelfreflectie van de leerling heel belangrijk. Na de toets komen alle observaties in een scorelijst te staan voor de leerling. Zo weet een ieder waar hij goed in is en aan welke competenties nog gewerkt moet worden. De toetsen zijn intensief maar ook heel gezellig.

Natascha Heidema, mentor Entree 5a
Elles Schut, mentor Entree 5b