Op de Facebookpagina Day for Change – PRO Emmen was al een bericht geplaatst over de voorlopige opbrengst van Day for Change op 26 januari op onze school.

Nadat de balans volledig was opgemaakt zijn de definitieve cijfers als volgt:

Bruto opbrengst van de markt op 26 januari:      697.-
Af te lossen lening van Rabo/ Day for Change:   436.-
NETTO opbrengst van deze dag:                            261.-

Het bedrag van 697.- euro is inmiddels overgemaakt naar de stichting Day for Change.

Het bedrijf De Bloemenmeisjes heeft de hoogste netto opbrengst gehaald van 39.50. Ook de bedrijven KMW, Li en Do, Space Art en BSM produkties scoorden goed met opbrengsten boven de 25.- per bedrijf.

Veel belangrijker is natuurlijk dat onze leerlingen actief waren als wereldburger en leerden nadenken over arm en rijk en de verdeling van het geld. Binnen het project leerden ze budgetteren, plannen concreet maken en goede afspraken maken. Bijna alle derdejaars leerlingen hebben inmiddels hun Day for Change bewijs ontvangen voor het portfolio.