Indeling van de leerjaren

De school is verdeeld in een onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) en een bovenbouw (leerjaar 4 t/m 6). De leerjaren zijn als volgt samengesteld.

Leerjaar 1

Dit is een verkennende jaar waarin de leerling op zoek is naar wat hij/zij kan. De leerling volgt alle praktijkvakken.

Leerjaar 2

In dit leerjaar onderzoek de leerling in welke sector de talenten die hij/zij heeft goed van pas komen en belangrijk zijn. De leerling komt uiteindelijk tot één van de twee keuzes waarin hij/zij zich verder wil ontwikkelen. De keuze kan bestaan uit twee verschillende sectoren maar ook kan het zijn dat de leerling kiest voor twee richtingen binnen één sector. De maatschappelijke stage is een onderdeel van het lesprogramma.

Leerjaar 3 tot januari

De leerling werkt aan de verschillende beroepsvaardigheden en de daarbij behorende sociale vaardigheden, gericht op werken. De leerling doet dit binnen twee richtingen die de voorkeur hebben. Uiteindelijk geeft de leerling aan welke van de keuzes het meeste ideaal lijkt om in te gaan werken. Er worden binnen school ook activiteiten rond thema’s georganiseerd. Aandachtspunten hierbij zijn: normen en waarden, veiligheid en integratie.

Leerjaar 3 na januari

Deze periode is gericht op een stage, welke wordt gekozen op basis van het voor de leerling ideale uitstroomprofiel. De leerling kiest op basis van een interne stage in fase drie een voorkeurssector en gaat tijdens de stage kijken of dit inderdaad is wat hij/zij wil. Tevens zoekt de leerling uit welke certificaten/bewijzen van belang zijn om straks succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. In klas 3 vindt de voorbereiding plaats op een stage in de vorm van arbeidstraining in het ATC (arbeidstrainings-centrum) en assessment. Deze beroepenoriëntatie is een voorbereiding op het vierde en vijfde leerjaar waarin in de leerlingen gaan stagelopen binnen verschillende bedrijven. Tijdens deze fase wordt per leerling een stagegeschiktheidsonderzoek (assessment) gedaan. En de leerling maakt een keuze voor een van de sectoren om in de toekomst in te gaan werken.

Leerjaar 4 en verder

Deze fase is gericht op het verkrijgen van de benodigde competenties en het behalen van branchegerichte certificaten of vakdiploma’s. De leerling onderzoekt tijdens de stage of zijn/haar voorkeur de juiste is en doet arbeidsvaardigheden op (op eigen niveau). Binnen de gekozen sector kunnen leerlingen certificaten behalen. Er zijn vier uitstroomprofielen mogelijk:

 • Vervolgonderwijs
 • Arbeid
 • Arbeid met ondersteuning en coaching
 • Dagbesteding

De theorielessen

 • Nederlands
 •  Rekenen en wiskunde
 •  Informatiekunde
 •  Praktijk en loopbaan
 •  Burgerschap
 •  Engels
 •  Verkeer
 •  Levensbeschouwing
 •  Seksuele vorming
 •  Sociale vaardigheden

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs is belangrijk en verplicht voor alle leerlingen. Behalve werknemersvaardigheden: opvolgen van aanwijzingen en accepteren van kritiek , brengen we ook het gezondheidsaspect aan de orde. De leerlingen volgen deze lessen. Als een leerling als gevolg van gezondheidsredenen niet kan deelnemen aan de gymlessen is er een geldige (dokters-) verklaring nodig. Voor de gymlessen nemen de leerlingen zelf geschikte sportkleding mee.

De praktijklessen

De praktijklessen zijn ingedeeld in vier sectoren. Binnen de sectoren zijn er verschillende brancheopleidingen te volgen.

Klik hier voor de cursuswijzers van alle brancheopleidingen.