Laatste nieuws

De Medezeggenschapsraad (MR)

 

Beste ouders, verzorgers,
Vind u het belangrijk en leuk om mee te denken over het nog beter maken van PRO Emmen? Bent u iemand die mee wil denken en praten over het behartigen van de belangen van leerlingen, personeel en de school als geheel?
Meldt u zich dan aan voor de medezeggenschapsraad (MR) van PRO Emmen.
Wij zijn dringend op zoek naar minimaal 2 ouders die in de MR plaats willen nemen.

 

Wat houdt het concreet in?

  • +/- 4 keer per jaar een MR-overleg in de avond.
  • Mogelijkheid om binnenkort mee te doen met een gezamenlijke scholing over de taken en bevoegdheden van de MR.
  • Meepraten over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Dit soms samen met directie en management.
  • Inzet van minimaal 2 jaar
  • Bij meerdere aanmeldingen kunnen evt. verkiezingen uitgeschreven worden.

Verhaal van een oud lid van de MR

“De afgelopen jaren heb ik mij in mogen zetten voor de MR van PRO Emmen. In die jaren heb ik de mogelijkheid gehad mee te kunnen praten over verschillende onderwerpen die er spelen. Dit ging van het vaststellen van jaarroosters tot het beoordelen van jaarbegrotingen. Ook waren er jaarlijks overleggen met de Raad van Toezicht en daar kan vanuit de MR elke vraagstuk wat er speelt worden besproken. Het was goed om deel uit te maken van de MR en ook om zo meer betrokken te zijn bij PRO Emmen. Ik kan het dan ook aanbevelen om, als ouder, deel uit te maken van de MR om mee te kunnen denken en praten over het onderwijs dat aan onze kinderen gegeven wordt!”

Sjaak Vis

Heeft u interesse?

Meld u zich dan voor 20 oktober aan via: mr@pro-emmen.nl

We zouden het fantastisch vinden als meerdere ouders zitting willen nemen in de MR, zodat we samen verder kunnen bouwen aan PRO Emmen.

 

Namens de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad van PRO Emmen,

Bert Moorman

 

Website

De pagina van de MR op onze website