Laatste nieuws

Over De Streep jubileum

op woensdag 11 oktober zullen onze vierdejaars leerlingen voor de tiende keer deelnemen aan de workshop ‘Over De Streep’. Vanaf 2014 wordt deze dag bij ons op school georganiseerd. Destijds nam de leerlingenraad het initiatief om deze dag op onze school te organiseren naar aanleiding van het televisieprogramma.

Over De Streep is woensdag van 8.30 uur tot circa 15.30 uur. Alle leerlingen en hun ouders/ verzorgers hebben via de mentor een mail ontvangen met informatie. Bij vragen kunt u ook terecht bij uw mentor.

Links naar meer informatie