Leerjaar 1

Uitgangspunten:  Brede orientatie (basis)vaardigheden  en vakinhoudelijke begrippen

*Werkplekken: Eigen sier- en moestuin Groenlokaal

Leerjaar 2

Uitgangspunten: Verdere oriëntatie,  uitbreiding (basis)vaardigheden,  uitbreiding vakinhoudelijke begrippen en gereedschapsleer

*Werkplekken:
– Op school (intern)
– Eigen sier- en moestuin.
– Kaswerk (zaaien, stekken, verspenen, oppotten)
– Onderhoud tuin/plantsoen
– Leer/werkbezoeken (extern)
– Manege
– Melkveehouderij
– Bos
– Diverse boerderijen.