Laatste nieuws

Positieve beoordeling Inspectie van het Onderwijs

We doen er alles aan om goed onderwijs te verzorgen voor onze leerlingen.

We zijn weer positief beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. We gaan aan de slag met de adviezen om ons onderwijs nog beter te maken.

Op onze site is onder ondersteuningsstructuur/kwaliteitszorg de link te vinden naar de het inspectierapport.