Laatste nieuws

Pilot voor opleiding autotechnicus

Op dit moment wordt er achter de schermen gewerkt aan een pilot voor een opleiding in de richting autotechniek. Enkele leerlingen die hier aan mee hebben gedaan konden voor het eerst naar een praktijkexamen in Nieuwegein.
Innovam aanbieder van deze examens kennen we ook van onze opleidingen fietstechniek. Meerdere leerlingen hebben het diploma assistent fietsenmaker gehaald.
Hieronder een uitgebreid verslag van de eerste twee leerlingen bij de praktijkexamens autotechniek bij Innovam. Twee betrokken collega’s van de opleiding autotechniek en van de betreffende stages gingen mee als begeleider. Ook zij leren deze dag bij, om de pilot verder te kunnen verbeteren.

Verslag van de examendag

Dinsdag 20 april zijn beide leerlingen opgegaan voor het praktijk examen (Proeve van bekwaamheid) Autotechnicus bij Innovam in Nieuwegein.

Er waren  3 examenonderdelen.  Onderhoud, Afleverbeurt en Reparatie.  We waren in de gelegenheid om te kijken in de grote hal, voorzien van 52 werkplekken voor alle examens Nivo 2 t/m 4, APK, Scooters en motoren die die dag werden afgenomen. De jongens kregen na elke proeve van bekwaamheid meteen een eindbeoordeling te horen. Het eerste deel, onderhoud, was een proeve waarvoor ze 70 minuten de tijd hadden.

Deel 1: Onderhoud

De eerste verliep voor Davy positief, hij heeft het gehaald. De onderhoudsbeurt en remmen vervangen ging hem dusdanig goed af, dat het als voldoende werd afgetekend. Wel kreeg hij mee, om zichzelf nog een keer te controleren. Bleond moest een onderhoudsbeurt doen en een uitlaat vervangen. Deze heeft hij echter niet op de juiste manier vastgezet. Bleond is door een aantal schoonheidsfoutjes helaas gezakt.

Deel 2: Een afleverbeurt

Na een korte break gingen ze naar het tweede deel.  Een afleverbeurt waar ze 90 minuten de tijd voor hadden. Davy kwam als eerste terug en was met glans geslaagd voor dit onderdeel. Hij moest o.a. de checklist volledig uitvoeren en gebreken constateren en een fietsendrager monteren. Hierbij was het van belang dat hij eerst de beschrijving las, zodat het op de juiste manier werd gemonteerd. De examinator gaf aan dat hij verkeerd was gemonteerd, maar Davy heeft goed en op de juiste manier onderbouwd dat hij goed is gemonteerd.

Bleond moest hulpveren monteren. Door het niet goed waarnemen van de informatie (lezen van de beschrijving) en het niet op de juiste manier gebruik maken van het gereedschap is de montage afgekeurd. Ook de veiligheid kwam niet ten goede, (hij gebruikte de stempels voor het ondersteunen van de achteras niet op de juiste wijze en werkte in de verkeerde werkvolgorde) waardoor de examinator heeft ingegrepen. Bleond heeft nadien goed kunnen evalueren met meneer Stevens en hij kwam tot de conclusie dat hij terecht is gezakt. De beoordeling kan hij echter meenemen en hiervan leren.

Deel 3: Reparatie

Als laatste kwam het onderdeel reparatie. Hier stond 100 minuten voor.  Davy moest de auto uitlijnen. Met een beetje aansturing en het gebruik van het juiste gereedschap heeft hij dit goed uitgevoerd. Davy had dit nog nooit gedaan, maar heeft het toch maar even behaald. Bleond heeft een multiriem vervangen, ook met een paar kleine aanwijzingen en het ruitenwisser mechaniek vervangen. Hier kwam nog een opmerking over de 0-stand, maar is als voldoende beoordeeld. Dit onderdeel is behaald vandaag.

Resultaat en conclusie

Davy en Bleond zijn de eerste 2 leerlingen die deze praktische opleiding zijn gestart op onze school.  Het was een uitdaging en de exameneisen zijn pittig. Voor de jongens zelf is vooral het lezen en voorbereiden belangrijk gebleken. Over de juiste manier en volgorde, welke middelen, materialen en gereedschappen gebruik je, hoe werk je op een veilig en verantwoord. We gaan kijken naar een herkansing voor Bleond en voor Davy geldt dat hij de eerste geslaagde autotechnicus vanuit onze school is. Als school hopen we op meer want vakmensen zijn nog moeilijk te vinden😀

Bijgevoegd een aantal foto’s van de examen locatie.