Privacy policy

PRO Emmen respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. PRO Emmen committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van deze privacy policy wil PRO Emmen duidelijkheid scheppen in hetgeen PRO Emmen met persoonlijke gegevens doet.

Persoonsgegevens

U kunt de website van PRO Emmen bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen.

Bezoekersgegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de PRO Emmen website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft.

De  website van PRO Emmen gebruikt op dit moment geen cookies. Dit met uitzondering van zogenaamde ‘sessie-cookies’ die worden gebruikt voor de genoemde statistische doeleinden en om op onze internetsite uw sessie vast te kunnen houden.

Hyperlinks

De website van PRO Emmen bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar PRO Emmen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website van PRO Emmen.

Toestemming voor maken van foto’s

We hanteren de wettelijke regels voor de toestemming rond het maken van foto’s. Daarvoor kunnen ouders jaarlijks een toestemmingsformulier invullen.

Uitzondering: de wettelijke identificatieplicht

Normaal is dus voor foto’s toestemming nodig. De enige uitzondering is het gebruik van een pasfoto voor identificatie; hier is geen toestemming voor nodig. Dit valt onder de wettelijke identificatieplicht; de wet is leidend voor het gebruik van foto’s voor identificatiedoeleinden. Foto’s voor gebruik in ons administratieprogramma (SOM) en in het leerlingvolgsysteem (Presentis) vallen onder deze regel.

 

Contact

Als u vragen heeft over deze privacy policy, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van PRO Emmen:

PRO Emmen
Ullevi 22
7825 SE  EMMEN
T +31 (0) 591 – 613310
E fg@pro-emmen.nl

PRO Emmen behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.