Een artikel in de Emmer Courant van 27 mei over de samenwerking tussen onze school en het Drenthe College over de Entree opleiding.