Laatste nieuws

Het belang en de betekenis van PRO Emmen

Op 9 januari werden bedrijven en instellingen rondom PRO Emmen uitgenodigd voor een speciale avond over het belang en de betekenis van PRO Emmen in de regio. De avond werd georganiseerd in samenwerking met Jobra, een communicatiebureau uit Enschede. Leerlingen van de balie opleiding hielpen bij de ontvangst van de gasten en bij de pantry.

Discussie over thema’s

De avond stond in het teken van de ambities en betekenis van de school om de leerlingen zo goed mogelijk een plek te geven in de maatschappij. Die maatschappij verandert en lijkt steeds hogere eisen te stellen waar de schoolverlaters aan moeten voldoen. Aan de hand van thema’s werd hier druk over gediscussieerd en werden ideeën die de school kunnen helpen verzameld.

Een dergelijke kruisbestuiving met partners van de school helpt onze school nog beter te worden voor leerlingen. Er waren o.a. vertegenwoordigers van Menso/leerplicht,  OPDC/ tussenvoorziening,  diverse stage en leerbedrijven, Bouwmensen, het VPB, scholen, meerdere jobcoaches en een ouder namens de MR.

Leerlingen bereiden maaltijd

Na de praatsessies was er een uitgebreid 3-gangenmenu, geheel bereid en geserveerd door leerlingen die de catering opleiding volgen. Verder werd in goede nieuwjaars traditie een toast uitgebracht op het nieuwe jaar.