De eerste week zit er weer op

De opstart van de school op 2 juni is fijn verlopen. Over het algemeen zagen we blije leerlingen en zeker ook blije collega’s.

Natuurlijk gaat niet iedere leerling even vaak naar school. Zoals gemeld is de mentor hierin aan zet.

De komende weken zullen de activiteiten rondom het eind van het schooljaar, zoals de diplomeringsavond op 25 juni worden ingevuld. Want natuurlijk laten we onze leerlingen, hun ouders en onszelf dit feestje niet afnemen door corona. Wij zijn creatief en flexibel en gaan ook hier iets moois van maken. Onze leerlingen hebben dit verdiend!