Woensdag 17 april
1A, 2B, 3A, 3B, 3D, 4C: ’s middags vervallen de lessen. De leerlingen zijn lesvrij vanaf 12.30 uur.
Donderdag 18 april ,
1e twee lesuren textiel vervallen. De leerlingen die hiervoor zijn ingeroosterd ontvangen een mail hierover.
1e lesuur 1D vervalt
Creactief les: hartige hapjes vervalt. De leerlingen die hiervoor zijn ingeroosterd ontvangen een mail dat zij lesvrij zijn vanaf 12.30 uur.