.

Rots en Water op Pro Emmen

Rots en Water is een training voor het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld.

Na de herfstvakantie starten de klassen 1 met de sociale vaardigheidstraining  Rots en Water. De mentoren van de eerste jaars zijn getraind om wekelijks een les Rots en Water te geven in de klas. Ook is de gymdocent getraind om lessen Rots en Water te geven. Volgend jaar wordt Rots en Water ook in het tweede leerjaar gegeven.

Zo krijgen, vanaf dit jaar, alle leerlingen die op Pro Emmen starten met Rots en Water te maken. Het wordt zo makkelijker om leerlingen aan te spreken op wat ze geleerd hebben tijdens de trainingen.

 

Onderzoek effect Rots en Watertraining van de Universiteit Utrecht

Wat is het doel van het onderzoek?

Het onderzoek heeft als doel de effectiviteit van het beleid voor sociale veiligheid dat scholen uitvoeren te onderzoeken. Op uw school wordt de Rots en Water (R&W) training ingevoerd. Deze training probeert de sociale veiligheid op school te verhogen. R&W wordt wereldwijd ingezet en is door de Erkenningscommissie Jeugd interventies beoordeeld als “goed theoretisch onderbouwd”. De volgende stap is om te kijken of en hoe het werkt in de praktijk.

Wat houdt het onderzoek in?

We vragen de leerlingen aan het begin, tussentijds en halverwege de komende twee schooljaren vragenlijsten in te vullen op een computer op school over hoe het met ze gaat en hoe ze in de klas met elkaar omgaan en over R&W. Ook zullen ze een korte computertaak maken.

Daarnaast vragen we alle ouders om aan het begin en halverwege de komende twee schooljaren vragenlijsten in te vullen over hoe het met hun kind gaat. De vragenlijsten kunnen via uw computer worden ingevuld wanneer u daar tijd voor heeft. Dit zal ongeveer een kwartiertje tijd kosten.

Tenslotte, vragen we ook een leerkracht aan het begin en halverwege de komende twee schooljaren vragenlijsten in te vullen over hoe het met de leerlingen gaat en hoe leerlingen in de klas met elkaar omgaan.

Resultaten

Wij zullen via nieuwsbrieven de resultaten van het onderzoek bekend maken aan u en aan school. Met de onderzoeksgegevens doen wij alleen algemene uitspraken over groepen personen. Wij doen nooit uitspraken over herkenbare individuen.

Hoe zit het met mijn privacy?

Wij gaan zeer zorgvuldig en strikt vertrouwelijk met de gegevens van u, uw kind, en de leerkracht om. Alle gegevens die wij ontvangen en verzamelen worden gecodeerd. Dit doen wij door alle verzamelde gegevens te bewaren met een code. Alle verzamelde gegevens worden beveiligd opgeslagen, en kunnen alleen ingezien worden door de betrokken onderzoekers, en door personen die de kwaliteit van het onderzoek nakijken. Dit onderzoek is getoetst door de Facultaire Ethische Toetsingscommissie van de Universiteit Utrecht.

Meer weten?

Wilt u meer informatie dan kunt u terecht bij de mentor van uw kind.