Rots en Waterschool

Pro Emmen doet in de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 mee met een onderzoek vanuit de universiteit Utrecht en het Gadaku instituut. Uit vorige onderzoeken in het basisonderwijs blijkt dat Rots en Water als anti-pestprogramma werkt. Dit wordt nu onderzocht op 18 verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. Pro Emmen is de enige Pro school die deel neemt.

Vanaf schooljaar 2018-2019 krijgen alle leerlingen in de eerste en de tweede klas minimaal 8 Rots en Water lessen per schooljaar. Dit betekent dat we officieel een Rots en Waterschool zijn. We zijn als school nu te vinden op de site van Rots en Water als Rots en Waterschool.

Alle mentoren van klas 1 en 2 zijn geschoold voor de lessen in de klas. Daarnaast hebben we 4 gekwalificeerde trainers die de Rots en Waterlessen in de gymzaal mogen geven.

Hierdoor krijgen leerlingen een Rots en Watercertificaat als ze de lessen in de eerste twee jaar met succes hebben voltooid.

 

Doel van Rots en Water

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

 

Breed pedagogisch perspectief

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

 

Psychofysieke methodiek

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.