Rots en Waterschool

Meteen aan het begin van elk schooljaar krijgen de 1e jaars 8 lessen Rots en Water en na de herfstvakantie starten de 2e jaars. Ook zij volgen 8 lessen. De lessen worden voor een deel in de gymzaal gegeven door de gym docenten. De theorie wordt door de mentoren in de klas verder besproken.

Dit betekent dat we officieel een Rots en Waterschool zijn en we zijn te vinden op de site van het Rots en Waterinstituut.

De mentoren van klas 1 en 2 zijn geschoold voor de lessen in de klas. Daarnaast hebben we 4 gekwalificeerde trainers die de Rots en Waterlessen in de gymzaal mogen geven.

Leerlingen krijgen een Rots en Watercertificaat als ze de lessen in het 1e en 2e jaar met succes hebben voltooid.

Doel van Rots en Water

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

 

Breed pedagogisch perspectief

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

 

Psychofysieke methodiek

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.