Rots en Waterschool

Bij ons op school bieden wij meerdere keren per schooljaar een Rots- en Watertraining aan. De doelstelling van deze training is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Leerlingen leren op een praktische wijze zichzelf beter kennen en ze leren op een praktische wijze hoe ze positief met elkaar om kunnen gaan. Door de mentor, die ondersteund wordt door een orthopedagoog, wordt in afstemming met de leerling en ouders/verzorgers bepaald of deze training geschikt is om te volgen.

Aangesloten bij het Rots- en Water instituut

PRO Emmen is een officiële Rots- en Waterschool en staat als zodanig geregistreerd op de website van het Rots- en Waterinstituut. De website is: www.rotsenwater.nl

Wanneer de leerling in aanmerking komt voor een training zal, afhankelijk van het rooster van de leerling, er mogelijk gedurende een aantal weken een reguliere les van de leerling vervallen. De betrokken docent zal met de leerling een planning maken, zodat er geen achterstanden ontstaan.

Doel van Rots en Water

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Breed pedagogisch perspectief

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.