Pro Emmen wordt een Rots en Water school.

Op PRO Emmen worden Rots en Water reeds enkele jaren aangeboden. Tot nu toe bleef dit beperkt tot een kleine groep leerlingen. Naar aanleiding van de positieve ervaringen gaan we de lessen in de toekomst aan alle leerlingen in klas 1 en 2 aanbieden.

Alle mentoren uit deze klassen worden op dit moment opgeleid om Rots en Water te geven in de klas. De gymdocent van Pro Emmen is reeds opgeleid om deze lessen te geven tijdens gymnastiek.

Alle leerlingen die na de zomervakantie in het eerste jaar beginnen volgen de eerste twee jaar Rots en Water.

Leerlingen worden door het volgen van Rots en Water bewuster van o.a. lichaamstaal, grenzen, ademkracht en houding.

Voor de zomervakantie volgt  meer informatie via de site.