Voor de leerling die in staat is een praktijkprogramma te volgen op een hoger niveau dan wordt aangeboden bij de praktijkschool, is de samenwerking gezocht met twee MBO-scholen, het Drenthe College en Terra MBO. Op deze scholen kan de leerling extra praktijklessen volgen en praktijkcertificaten halen. Voor de leerling met voldoende leerresultaat bestaat de mogelijkheid tot vervolgonderwijs op het MBO.

Tevens vindt er samenwerking plaats op diverse vlakken met scholen van het Samenwerkingsverband ZODrenthe, de Thriantaschool en Renn-4 De Atlas.