Sociaal en circulair akkoord met drie partijen

Praktijkscholen De Bolster Groningen en PRO Emmen hebben vandaag een sociaal- en circulair akkoord ondertekend met Lenferink Vastgoedonderhoud Noordoost Nederland. Deze 3 partijen gaan een samenwerking aan op het gebied van stageplekken voor praktijkleerlingen. Het gaat o.a. om werkzaamheden bij de verduurzaming van woningen van corporaties. Daarbij worden materialen verzameld en hergebruikt en dit levert veel werk op. Dit wordt ook wel  ‘urban mining’ genoemd.

Leren in de praktijk

Han Kullberg, (directeur van De Bolster): “Als praktijkonderwijs onderzoeken wij voortdurend interessante nieuwe mogelijkheden om onze leerlingen te laten leren in de praktijk. Dit doen we vooral in sectoren waar sprake is van een tekort aan arbeidskrachten. In dit project staat duurzaam bouwen met gerecyclede materialen centraal, wat het bijzonder kansrijk maakt. We kunnen via deze route veel leerlingen praktisch opleiden en een goede start op de arbeidsmarkt bieden.”

Vaklieden opleiden voor duurzaam werk

Nis Baar, (directeur Lenferink Noordoost Nederland) vult aan: “Deze unieke samenwerking sluit exact aan bij onze doelstellingen voor de komende jaren. Daarin willen we graag échte waarde toevoegen aan arbeid en circulariteit. We hebben als grote regionale vastgoedonderhouder de regie over een flinke hoeveelheid arbeid waardoor we in staat zijn het praktijkonderwijs te betrekken bij onze werkzaamheden. Vaklieden zijn namelijk schaars nu en in de toekomst. Naast de factor arbeid past deze samenwerking uitstekend bij onze circulaire ambities. We gaan samen van materialen die bij sloopwerkzaamheden vrijkomen nieuwe bouwproducten produceren die worden ingezet bij verduurzamingsprojecten van onze opdrachtgevers. Circulariteit versnelt namelijk als je het daadwerkelijk tastbaar kunt maken. Het balk- en vloerhout uit de sloop van woningen is bijvoorbeeld een prima grondstof voor de productie van nieuwe kozijnen en deuren. Daarbij is het belangrijk dat de kwaliteit gegarandeerd blijft. We voegen waarde toe aan grondstoffen, arbeid en circulariteit door deze prachtige samenwerking.

‘Als je wat wilt … moet je wat doen’

Nico van Luik, (bestuurder PRO Emmen):
Bewust omgaan met verbruiksmateriaal is noodzakelijk voor ons en de generaties die na ons komen. Dit past bij de maatschappelijke opdracht van ons als praktijkschool en onze leerlingen. Hoe praktischer wij onze leerlingen bewust maken van circulair werken, hoe groter de impact en het effect. Het is goed dat ze dit niet alleen op school leren maar ook zien in de praktijk tijdens hun stage. Deze aanloop vanuit stage zou voor onze leerlingen uiteindelijk ook moeten resulteren in werk, zelfs duurzaam werk. Het circulair werken maakt dan onderdeel uit van hun manier van werken en leven. Het is toch fantastisch als onze leerlingen dit ambacht in de praktijk kunnen leren van de vaklieden van Lenferink.”

Foto boven; van links naar rechts: Nico van Luik, Nis Baar, Han Kullberg