Laatste nieuws

School weer geleidelijk helemaal open

(Deze informatie is per mail naar alle ouders gestuurd)
Zoals u/jullie waarschijnlijk in het nieuws hebt/hebben vernomen worden de middelbare scholen verplicht om vanaf 7 juni a.s. weer volledig open te gaan. PRO Emmen zal daar gehoor aan geven. PRO Emmen gaat vanaf 31 mei a.s. eerst verder open volgens het huidige rooster (combinatie van lessen op school en thuisonderwijs). Waar we nu nog gedeeltelijk werken met halve klassen op school (a en b groepen), wordt er vanaf 31 mei met hele klassen op school gewerkt. Vanaf 7 juni a.s. gaan we vervolgens volledig open en zal er geen thuisonderwijs meer gegeven worden.

Geen anderhalve meter tussen leerlingen onderling

Het kabinet heeft op basis van het advies van het OMT besloten om de 1,5 meter onderlinge afstand tussen leerlingen los te laten.

Wel kunnen leerlingen en het personeel van PRO Emmen twee keer per week een zelftest doen. Deze zelftesten worden gratis verstrekt door school. Deze zelftesten zijn niet verplicht, maar worden wel ten zeerste aangeraden om te voorkomen dat eventuele besmettingen zich snel onder een grote groep kunnen verspreiden. Onderaan dit bericht vindt u de informatie over het verstrekken en gebruik van de zelftesten door leerlingen en personeel.

  • De afstand tussen medewerkers van PRO Emmen en leerlingen blijft minimaal 1,5 meter.
  • Verder moeten de leerlingen buiten het lokaal het mondkapje dragen.
  • Als leerlingen in de kantine zitten kan het mondkapje worden afgedaan.

De dagelijkse lesroosters zijn zichtbaar via de Somtoday-app.

Mochten er veranderende maatregelen vanuit Den Haag worden aangekondigd m.b.t. het onderwijs, dan zullen wij dit via de mail delen met u als ouder/verzorger en de leerlingen.

Wij vragen de ouders/verzorgers en leerlingen om dit bericht met elkaar te bespreken.
Als er praktische vragen zijn kunnen deze gesteld worden aan de mentor.

We hopen op een paar fijne laatste lesweken met elkaar!

Informatie over de corona zelf test

Vanaf maandag 31 mei a.s. krijgt uw kind vanuit school elke week 2 gratis zelftesten mee naar huis,
om zichzelf 2x per week preventief thuis te testen. Met preventief testen bedoelen we, testen
zonder dat er klachten zijn. De medewerkers van PRO Emmen kunnen zichzelf ook twee keer per
week preventief testen.
Het gebruik van de zelftest is extra naast alle coronamaatregelen die al gelden op school, zoals
handen wassen, 1,5 m afstand houden tot de personeelsleden van de school en het gebruik
van mondkapjes buiten de klas.
Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. Maakt uw kind geen gebruik van een zelftest?
Dan heeft dit geen gevolgen, uw kind mag gewoon naar school.

Waarom testen?

De zelftest is een test om snel te bepalen of iemand besmet is met het coronavirus. Door preventief
testen kunnen we besmettingen bij leerlingen en personeel al opsporen als iemand (nog) geen
klachten heeft. Iemand die positief test, blijft thuis. Door alle leerlingen en medewerkers de
mogelijkheid te geven om zichzelf tot aan de zomervakantie 2x per week thuis preventief te testen,
kunnen we het aantal besmettingen op school zoveel mogelijk voorkomen. Zo kunnen we er samen
voor zorgen dat het onderwijs op school zoveel mogelijk door kan gaan.
Wanneer thuis testen?
Uw kind kan zichzelf 2x per week vóór schooltijd preventief testen. Heeft uw kind (milde) klachten
die kunnen wijzen op een coronabesmetting? Dan kan hij/zij geen zelftest afnemen, maar wordt
gevraagd om direct een afspraak te maken voor een coronatest bij de
GGD. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken)
Hoe werkt de zelftest?
Uw kind kan de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de
coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in
de keel.

Testuitslag

Wat moet er gebeuren nadat uw kind een zelftest heeft gedaan? De uitslag is ongeveer 15 – 30
minuten na de test bekend.
Is de uitslag positief? U / uw kind neemt telefonisch contact op met school tussen 8.00 en 8.30
uur en blijft thuis. Thuis gaat uw kind in isolatie. Huisgenoten krijgen het advies in quarantaine te
gaan; eventuele broers en zussen op school blijven dus ook thuis. De GGD zal u informeren over het
aantal dagen van de isolatie en quarantaine.
Het is belangrijk dat u / uw kind contact opneemt met de GGD van de positieve testuitslag, om
ter bevestiging een tweede pcr-coronatest te doen bij een GGD-locatie. Zo kan de GGD bepalen of
uw kind echt het coronavirus heeft en wie van zijn of haar klasgenoten, vrienden en/of familieleden
allemaal getest moeten worden bij de GGD (via bron- en contactonderzoek).
Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden . Uw
kind kan gewoon naar school. Wel moet uw kind zich nog steeds aan alle coronaregels (op school)
houden.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met school (de corona coördinator) opnemen.