PRO Emmen heeft vijf kernwaarden. Als team van de school gebruiken we ze als leidraad om onze leerlingen tot burgers te maken met kansen en mogelijkheden.

Eigen weg

Er is voor iedereen een eigen weg.
Wij zorgen dat je die kunt ontdekken. Dat gaat met vallen en opstaan.
In een omgeving waar dat kan.
In een omgeving waarin we allemaal toch steeds voelen dat we vooruitkomen.
Dat je steeds beter ziet wat jouw eigen weg is.
Zodat je met vertrouwen op pad gaat.
 

Meesterschap

Als leerling heb je heel wat te leren.
Een vak . Een goede werkhouding. Samenwerken.
En vooral geloven dat je dat kunt.
Dat leer je bij ons,
daar zijn we best trots op.
Als je van school af komt,
heb je vertrouwen in jezelf en je verstaat je vak.
Je hebt meesterschap
voor je beroep
en voor het leven.
 

Zelf doen

Als je leert het zelf te doen, maakt de samenleving graag ruimte voor je.
Zelf doen kun je leren.
Als je jezelf kunt redden, wordt het leven leuker.
Gemakkelijker.
Je hoeft minder hulp te vragen.
Je voelt je sterker.
Soms vul je elkaar aan om sterk te staan.
Zelf doen en samenwerken is een ijzersterke combinatie.
 

Strijdbaar

We gaan soms de strijd aan,
voor onze leerlingen en voor onze school.
Voor jou als leerling,
omdat niet altijd gezien is,
wie je bent en wat je kunt.
Wij veranderen dat samen met jou,
zo krijg je meer vertrouwen in jezelf.
 

Verrassend

Geen leerling is hetzelfde,
geen dag is hetzelfde, geen les is hetzelfde.
We kijken elke dag met een frisse blik,
steeds weer nieuwe mogelijkheden en kansen.
Dat pakt vaak verrassend uit,
ook voor jou als leerling.
Je kunt meer dan je denkt, je begrijpt het ineens,
je komt met een mooi idee.
Wij staan daar altijd voor open.

We dragen de kernwaarden uit door onze leerlingen en de organisatie positief en respectvol tegemoet te treden.

In ons dagelijks handelen zijn het deze pijlers die wij hanteren binnen de school en bij alle schoolactiviteiten en in onderling contact actief uitdragen.
De inhoud wordt tevens verwerkt in het pedagogisch klimaat dat wordt gehanteerd binnen de school.

Bij ons pedagogisch klimaat horen aandacht voor de talenten, interesses en mogelijkheden van de leerling. We geven hier invulling aan door:

  • invloed uit te oefenen op het onderwijsproces en het pedagogisch klimaat
  • het maximale uit elke leerling te halen
  • het leren door te doen in een levensechte leeromgeving
  • In te spelen op de veranderende maatschappij

PRO Emmen kan dit niet alleen en werkt daarom samen met externe partners. Bij het uitdragen van onze kernwaarden en visie hoort ook dat we een leerling na schoolverlaten niet gelijk uit het oog verliezen. Een goed nazorgsysteem maakt dat we de leerling nog twee jaar gericht volgen.

Missie en visie dragen we uit met als doel onze leerlingen te begeleiden naar zelfredzaamheid en een zo zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving. Het opleidingsprogramma bestaat daardoor uit de volgende domeinen:

  • Burgerschap: De leerling ontwikkelt zich tot een sociaal vaardige, actieve en respectvolle burger, die bewuste keuzes kan maken en een positieve bijdrage levert aan de samenleving.
  • Wonen: De leerling leert zo zelfstandig mogelijk te wonen.
  • Werken: De leerling leert zich voor te bereiden op een plaats op de arbeidsmarkt, waarbij hij een gewaardeerde werknemer wordt en beschikt over algemene en vakspecifieke competenties.
  • Vrije tijd: De leerlingen leert bewust met zijn vrije tijd om te gaan.