Vrijwillige ouderbijdrage

Onderwijs in Nederland wordt bekostigd door de belastingbetalers. Toch vragen veel scholen een vrijwillige ouderbijdrage. Daarvan worden de extra activiteiten betaald zoals Sinterklaas, Kerst, Paasontbijt, excursies, schoolkampen, dagjes uit, de gala-avond enz. De stelregel is dat als ouders deze –volgens de wet vrijwillige- bijdrage niet betalen, de leerlingen van deze ouders niet mee mogen doen met deze extra activiteiten. Wij vinden echter dat we geen leerlingen uit mogen sluiten en laten dus altijd alle leerlingen meedoen aan alle activiteiten, betaald en niet betaald. Wij hopen op uw bijdrage in deze. ‘

 

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 is tijdelijk aangepast van €75,- naar € 0,-. Dit door verminderde uitgaven ‘ouderbijdrage’ i.v.m. de maatregelen rondom het corona-virus in schooljaar 2020-2021.

 

Deze ondersteuning kan ook gebruikt worden voor de aanschaf van verplicht aan te schaffen zaken zoals werkkleding en veiligheidsschoenen.

 

Tegemoetkoming studiekosten

Deze tegemoetkoming is voor het grootste gedeelte opgenomen in het kind gebonden budget van de Belastingdienst voor kinderen van 12 tot 18 jaar. De hoogte van deze tegemoetkoming is inkomens-afhankelijk. Het kind gebonden budget hoeft in de meeste gevallen niet te worden aangevraagd. U krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Voor vragen kunt u kijken op www.toeslagen.nl. Daarnaast krijgen leerlingen op school gratis schoolboeken.

Examenkosten

Het halen van een branche erkend examen geeft onze leerlingen meer kansen op de arbeidsmarkt, Daarom proberen we zoveel mogelijk branche opleidingen aan te bieden. De kosten daarvan betaalt de school en ook de examenkosten zijn voor het grootste deel voor rekening van school. De leerling betaalt voorafgaand aan het examen 25% van de examenkosten aan school. Zonder deze betaling wordt de leerling niet toegelaten tot het branche-examen. Voorbeelden van branche-examens zijn: heftruck, lassen, schoonmaak, horeca, kettingzagen, tractorrijbewijs, bloemschikken etc.