Vrijwillige ouderbijdrage

Onderwijs in Nederland wordt bekostigd door de belastingbetalers. Toch vragen veel scholen een vrijwillige ouderbijdrage. Daarvan worden de extra activiteiten betaald zoals Sinterklaas, kerst, paasontbijt, excursies, schoolkampen, dagjes uit, de gala-avond enz. PRO Emmen heeft al jaren het beleid dat in het kader van de kansenongelijkheid geen leerlingen mogen worden uitgesloten van activiteiten wanneer ouders de bijdrage niet betalen. Dit is sinds 01-08-21 ook in de wetgeving vastgelegd. Al onze leerlingen laten we dus meedoen met de activiteiten. Toch hopen we op uw bijdrage indien deze wordt gevraagd. De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is tijdelijk aangepast van €75,- naar € 0,-.

 

 

 

Deze ondersteuning kan ook gebruikt worden voor de aanschaf van verplicht aan te schaffen zaken zoals werkkleding en veiligheidsschoenen.

 

Tegemoetkoming studiekosten

Deze tegemoetkoming is voor het grootste gedeelte opgenomen in het kind gebonden budget van de Belastingdienst voor kinderen van 12 tot 18 jaar. De hoogte van deze tegemoetkoming is inkomens-afhankelijk. Het kind gebonden budget hoeft in de meeste gevallen niet te worden aangevraagd. U krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Voor vragen kunt u kijken op www.toeslagen.nl. Daarnaast krijgen leerlingen op school gratis schoolboeken.

Examenkosten

Het halen van een branche erkend examen geeft onze leerlingen meer kansen op de arbeidsmarkt, Daarom proberen we zoveel mogelijk branche opleidingen aan te bieden. De kosten daarvan betaalt de school en ook de examenkosten zijn voor het grootste deel voor rekening van school. De leerling betaalt voorafgaand aan het examen 25% van de examenkosten aan school. Zonder deze betaling wordt de leerling niet toegelaten tot het branche-examen. Voorbeelden van branche-examens zijn: heftruck, lassen, schoonmaak, horeca, kettingzagen, tractorrijbewijs, bloemschikken etc.