Woensdag 19 juli a.s. vindt de schoolverlatersavond plaats, voor leerlingen die na leerjaar 5 de school verlaten. Ook worden aan gediplomeerde Entree-leerlingen de diploma’s uitgereikt.  De inloop is van 18.30 – 19.00 uur. Deze feestelijke avond duurt tot 21.15 uur. De betreffende leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen binnenkort een mail met verdere informatie.