Sociale vaardigheden

De sociale vaardigheden lopen als een rode draad door alle leerjaren heen.

Alle leerlingen en medewerkers weten aan welk thema aandacht wordt besteed. Zo hangen er in school grote verduidelijkende posters, staat het op de tv schermen in de kantine, hangt er in elk lokaal een foto en worden er in elke klas lessen gegeven over het thema. Het MT geeft het startsein voor elk thema in de week ná elke vakantie …

Sova thema’s schooljaar 2014 – 2015

  1. Rekening houden met elkaar (tot herfstvakantie)
  2. Samenwerken (tot kerstvakantie)
  3. Omgaan met kritiek (tot voorjaarsvakantie)
  4. Werkhouding (tot meivakantie)
  5. Een keuze maken (tot zomervakantie)

 

Sova thema’s schooljaar 2015 – 2016

  1. Rekening houden met elkaar (tot herfstvakantie)
  2. Jezelf presenteren (tot kerstvakantie)
  3. Gevoelens delen (tot voorjaarsvakantie)
  4. Omgaan met ruzie (tot meivakantie)
  5. Opkomen voor jezelf (tot zomervakantie)