Thema 8 en 9:
Van mei- tot zomervakantie is dat ‘Werkhouding en een keuze maken’. Alle leerlingen en medewerkers weten aan welk thema aandacht wordt besteed. Zo hangen er in school grote verduidelijkende posters, staat het op de tv schermen in de kantine, hangt er in elk lokaal een foto en worden er in elke klas lessen gegeven over het thema.

We leren:
Een taak afmaken.
Met aandacht/nauwkeurig werken.
Luisteren naar adviezen.
Doorzetten als het moeilijk is.
Iets uit jezelf aanpakken.
Op tijd komen.
Opruimen.
Werken volgens plan.

Goed weten wat je wilt of wat je ergens van vindt.
Goed luisteren naar de mening van een ander.
Je mening veranderen als je dat wilt.
Iets anders durven kiezen dan de anderen.
Nadenken voor je kiest of ergens iets van vindt.

Het vervolg is een uitbreiding naar specifieke competenties in werksituaties. Het thema van de sociale competenties wordt aangevuld met arbeidsspecifieke competenties.

We leren:
Problemen melden aan je baas.
Je verantwoordelijk voelen voor datgene wat je moet doen.
Omgaan met teleurstellingen:
– wat als je meer verwacht van je werk
– wat als je niet gelijk mag doen wat je graag wilt?
Arbeidsethos.

Een baan kiezen:
– iets kiezen wat bij je past
– iets kiezen wat je kunt
– iets kiezen wat je echt (zelf) wilt.
Kiezen voor je werk:
– prioriteit geven aan je werk
– weten dat je minder vrije tijd hebt
– overwerken als het moet
– je werk belangrijk vinden, terwijl anderen dat soms helemaal niet vinden.