Sociale vaardigheden

PRO Emmen heeft als doel de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren t.a.v. wonen, werken, vrije tijdsbesteding en goed burgerschap. Het werken aan de sociale competenties loopt als een rode draad door de hele school. We werken aan 9 thema’s. Onder ieder thema vallen een aantal gedragingen. We hebben het schooljaar ingedeeld in 5 periodes; elke periode werken we aan één of twee thema’s.