Laatste nieuws

Starttijden schooljaar 2021-2022

Het schooljaar 2021-2022 start voor de leerlingen van PRO Emmen op dinsdag 24 augustus a.s.
De leerlingen melden zich per jaargroep in de kantine. Daar zullen ze welkom worden
geheten door de directie. Daarna ontvangen ze van de mentoren het lesrooster en de nodige
aanvullende informatie. De tijden per leerjaar staan in het schema.

Schoolfotograaf

Aansluitend en bij enkele klassen de volgende dag, wordt er een foto en een klassenfoto gemaakt door een schoolfotograaf. Er wordt later de
mogelijkheid geboden aan de ouder(s)/verzorger(s) om de foto’s aan te schaffen.

Woensdag 25 augustus a.s. begint voor de leerlingen van PRO Emmen  de eerste echte
schooldag.

Informatie per mail

Bovenstaande informatie is ook verstuurd per mail aan alle bekende adressen. Aanvullend is ook info meegestuurd over aanschaf materialen en gebruik van lockers. U kunt contact opnemen met school als u deze mail niet hebt ontvangen.