Team samenstelling

Het team is samengesteld uit 63 personeelsleden. Onderwijsgevend personeel: 45. Onderwijs ondersteunend personeel: 18.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van PRO Emmen bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en drie leden. De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per schooljaar, samen met de directeur bestuurder van de school.