Team samenstelling

Het team is samengesteld uit 80 personeelsleden. Dit betreft onderwijsgevend en ondersteunend personeel samen. (cijfer 1-10-2021)

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van PRO Emmen bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en drie leden. De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per schooljaar, samen met de directeur bestuurder van de school.