Bij PRO Emmen vallen onder de sector techniek de volgende vakken:

 • Algemene technieken
 • Houtbewerking
 • Schilderen
 • Metselen
 • Metaal

Wil je meer weten over een vak dan kun je dit vak hieronder aanklikken om naar de pagina te gaan.

 

Algemene technieken

Bij het vak A.T. worden door het maken van kleine werkstukken veel basisvaardigheden aangeleerd en de creativiteit geprikkeld.

Daarnaast komen een aantal technische onderwerpen en natuurkundige begrippen aan bod.

 • De persoonlijke kwaliteiten van de leerlingen worden hierdoor duidelijk.
 • Dit kan helpen bij het bepalen van de richting van de verdere opleiding.

Er wordt gewerkt met verschillende materialen en machines/apparaten/gereedschappen. De lessen worden alleen in de onderbouw gegeven.

Houtbewerking

Fase 1:
Oriënteren binnen het vak houtbewerking door aan de hand van simpele praktische opdrachten verschillende technieken/ vaardigheden aan te leren. Door de opbouw van de opdrachten komen leerlingen met verschillende handgereedschappen en materialen in aanraking.

Fase  2:
Verdere oriëntatie en verdieping  van het vak houtbewerking. De werkstukken bestaan uit meerdere onderdelen en verschillende materialen ter verbetering van technieken en vaardigheden. De werkstukken worden met de hand gemaakt, er wordt met eenvoudig elektrisch handgereedschap gewerkt. Naast het vak houtbewerking krijgen de leerlingen ook een module technisch tekenen om het inzicht en nauwkeurig werken te bevorderen.

Fase 3:

Verdere verdieping en verbreding van het vak houtbewerking. Moeilijke werktekeningen  en werkstukken bestaande uit verschillende onderdelen en verbindingen/constructies. Verder komt het veilig werken  en werken met verschillende elektrische handgereedschappen aan de orde. In fase drie staat het toewerken naar stage centraal. Door middel van arbeidssimulatie ervaren leerlingen verschillende aspecten van het bedrijfsleven, zoals het bepalen van de juiste werkvolgorde,  samenwerken, taakgericht werken,

Leerdoelen: doorzetten, over een juiste werkhouding beschikken en een goed eindproduct afleveren.

Fase 4 en verder:

Houtbewerking wordt in fase 4 als algemeen vak en als specialisatie gegeven. Het aanleren van verschillende verbindingen/constructies, kennis van verschillende materialen en gereedschappen. Als specialisatie wordt machinale houtbewerking aangeboden. Deze module geeft een volledig aanbod van alle vaardigheden die in een timmerwerkplaats worden toegepast. De machinale vaardigheden worden vooral ingeoefend met werkzaamheden als het maken van onderdelen voor arbeidssimulatie. Leerlingen kunnen een erkende brancheopleiding van Stichting Hout en Meubel volgen. Daarnaast is en blijft veiligheid een belangrijk onderdeel.

Schilderen

Vanaf klas 4 bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor de richting assistent schilderen.

Wat doet een assistent schilder ?
• Je zet alle schilderspullen klaar.
• Je schuurt de ondergrond.
• Je plakt het glas in de ramen af.
• Je schildert de ramen en kozijnen van een huis.
• Je behangt muren.
• Je saust plafonds.
• Je helpt bij het glas zetten.
• Aan het eind van de klus ruim je alles weer op.

Dit is een beroepsgerichte opleiding. Alle informatie in de cursuswijzer.

Metselen

Het metselen wordt op onze school op meerdere niveaus aangeboden.

Om in de 3e fase Bouwtechniek een goede keuze te kunnen maken, krijgen leerlingen in de 2e fase een snuffelstage metselen, vanaf de 3e fase is het metselen namelijk een keuzevak binnen de afdeling Bouwtechniek. Tijdens de snuffelstage leren de leerlingen enige basisvaardigheden en maken ze enkele eenvoudige metselopdrachten.

In 3e fase Bouwtechniek kunnen de leerlingen metselen kiezen als bijvak en kunnen ze een “beginnerscertificaat metselen” halen. Ze moeten een aantal vaktermen leren en oefenen met eenvoudige opdrachten de basisvaardigheden van het metselen. Om het certificaat te halen moeten leerlingen een theorietoets en  twee praktijktoets opdrachten doen en afsluiten met goed gevolg.

In de 4e fase Bouwtechniek kunnen leerling het “Schoolcertificaat metselen” halen. Er worden meer vaardigheden en verschillende metselverbanden aangeleerd. Ook bij dit certificaat hoort een theorietoets.

In de 5kunnen leerlingen een officieel  erkend diploma metselen halen met modules van Fundeon. Hier zijn meer theoretische kennis en  vaardigheden van het metselen voor nodig.

Metaal

Op PRO Emmen bestaat het vak metaal uit drie richtingen.

 • Basisvaardigheden metaal. Branche opleiding van Kenteq;
 • Machinale verspaning – draaien en frezen. Branche opleiding van Kenteq;
 • Lassen Mig/Mag, Tig, Autogeen en Booglassen met beklede elektrode. Branche opleiding van het NIL.

Basisvaardigheden Metaal

Bij deze branche gerichte opleiding van Kenteq ligt het accent op een aantal basisvaardigheden die je nodig hebt om in de metaal aan het werk te kunnen.

De meeste aandacht zal liggen op:

 • aftekenen;
 • handmatig metaal zagen;
 • vijl bewerkingen uitvoeren;
 • boren;
 • conisch en vlak verzinken;
 • handmatig draad snijden en tappen;
 • meten en controleren;
 • motivatie en werkhouding;
 • veiligheid.

Basisvaardigheden metaal op PRO Emmen is gericht op het praktijkgedeelte van deze opleiding. De theorie word gegeven tijdens de praktijklessen metaal.
Op het praktijk onderdeel moet je een voldoende scoren om het Kenteq praktijk certificaat te ontvangen.

Lassen

 • Mig/Mag lassen niveau 1 en 2, optie niveau 3;
 • Tiglassen niveau 1, optie niveau 2;
 • Booglassen met beklede elektrode niveau 1;
 • Autogeen niveau 1

De las opleiding is de handvaardigheidsopleiding van het NIL (Nederlands Instituut voor Lastechniek)

Voordat de leerling aan de opleiding van het lassen niveau 1 begint zal deze eerst de opleiding van basisvaardigheden metaal moeten hebben doorlopen.

Tijdens de lasopleiding zal veel aandacht worden besteed aan:

 • tekeninglezen voor lassers;
 • veiligheid bij het lassen;
 • las processen;
 • materiaal kennis;
 • de lasboog;
 • lastoevoegmaterialen;
 • motivatie en werkhouding.
De lasexamens worden afgenomen en beoordeeld onder auspiciën van het NIL. Bij een voldoende krijgt de leerling een erkent lascertificaat van het NIL.


Machinale verspaning

 • Conventioneel draaier;
 • Conventioneel frezer.

Het accent van deze opleiding ligt op de basisvaardigheden van het conventionele draaien of frezen.

Voordat de leerling aan de opleiding van conventioneel draaier, frezer begint zal deze eerst de opleiding van basisvaardigheden metaal moeten hebben doorlopen.

Draaien

Tijdens de opleiding zal veel aandacht worden besteed aan:

 • tekening lezen;
 • werken volgens tekening;
 • toerentallen en aanzetsnelheid;
 • instellen van machines;
 • Stellen en spannen van gereedschap en werkstuk;
 • Draaien (langs en dwars, conisch, uitwendig en af- en insteken);
 • Meten en controleren van werkstukken op maattoleranties, vorm- en plaatstoleranties en ruwheidswaarden;
 • Beitels en boren slijpen;
 • Meten met de schuifmaat.
 

Frezen

Tijdens de opleiding zal veel aandacht worden besteed aan:

 • Tekening lezen;
 • Meten met de schuifmaat, micrometer;
 • Snijsnelheden bepalen;
 • Instellen van machines;
 • Boren van gaten
 • Spannen van gereedschap en werkstuk;
 • Werken volgens tekening;
 • Meten en controleren van werkstuk op maattoleranties, vorm- en plaatstoleranties en ruwheidswaarden.

De vakken worden gegeven door ervaren docenten en assistenten.