Laatste nieuws

Telefoon uit de klas

Zoals u wellicht uit het nieuws heeft vernomen, wordt van alle middelbare scholen verwacht dat zij vanaf 1 januari 2024 het gebruik van mobiele telefoons niet meer toestaan tijdens de lessen op school. De gemaakte afspraken over het telefoongebruik op PRO Emmen staan hier in het kort. Ouders hebben een mail ontvangen die als bijlage zal worden toegevoegd.

 

Invloed op leerprestaties en gevoel van veiligheid

 Mobiele telefoons zorgen voor verminderde concentratie bij leerlingen. De leerprestaties worden daardoor minder. Ook is landelijk bekend dat het gebruik van mobieltjes kan zorgen voor gevoelens van onveiligheid bij leerlingen en werknemers. Als school hoefden wij niet veel aan te passen aan de bestaande regels, omdat in ons oude beleid al stond dat leerlingen de mobieltjes tijdens de lessen opbergen in hun persoonlijke locker.

De enigszins nieuwe afspraak vanaf 2024

  • De smartphone staat op uit.
  • Het advies vanuit PRO Emmen is dat de leerling de mobiel veilig opbergt in zijn/haar locker. Kiest de leerling ervoor de mobiel bij zich te houden, dan wordt deze opgeborgen onderin de tas, telefoontas of in een bakje van de lesgevende docent. De lesgevende docent bepaalt dit.
  • Alleen op aangeven van de docent kan de telefoon gebruikt worden in de les voor educatieve doeleinden.
  • Voor schooltijd en in de pauze mag het mobieltje zonder geluid worden gebruikt.
  • Tijdens leswisselingen, toiletbezoek, lopen in de gang van lokaal naar lokaal, blijft het mobieltje opgeborgen.

Extra aandacht

Zoals wel vaker met regels het geval is, moeten ze af en toe extra onder de aandacht gebracht worden om opnieuw goed nageleefd te worden. De mentoren van de leerlingen zullen dit beleid dan ook bespreken met de leerlingen, zodat ze zich er weer extra goed aan kunnen gaan houden. We zullen de eerste weken na de kerstvakantie gebruiken om de leerlingen te herinneren aan de vernieuwde regel. Vanaf 22 januari 2024 zullen er consequenties worden verbonden aan het niet naleven van de samen gemaakte afspraken. Goed voor u om te weten dat in noodgevallen leerlingen ook tijdens de les bereikbaar zijn via het algemene nummer van de school: 0591-613310.

Samen bespreken

We hopen dat u als ouder/verzorger ook over de vernieuwde regels met uw kind in overleg gaat, zodat we samen kunnen zorgen voor nog betere leerprestaties. Uit ervaringen van andere scholen die eerder met dit beleid gestart zijn, horen wij dat de concentratie, prestaties en sfeer in de klassen en de school nog beter zijn geworden. Dat is een mooi vooruitzicht!

 

 

Bijlagen

Bestand Bestandsgrootte Downloads
pdf Brief ouders/verzorgers 137 KB 46