Op woensdag 13 februari was de jaarlijkse Open Dag van PRO-Emmen.
Het was voor mij als nieuwe teamleider hartverwarmend om te zien hoe groot de inzet van het team is geweest om deze dag te doen slagen.
Vele  toekomstige nieuwe leerlingen, hun ouders en verzorgers, maar ook oud-leerlingen en collega’s hebben deze dag de school bezocht.

Met een speurtocht via de telefoon konden de nieuwe leerlingen een ronde langs alle praktijklokalen maken. Vele enthousiaste  leerlingen gaven een rondleiding aan toekomstige schoolgenoten en hun ouders. Andere leerlingen gaven tijdens de rondleiding uitleg in de verschillende praktijklokalen.

Een groot welgemeend dank je wel aan iedereen die heeft meegeholpen aan het welslagen van deze prachtige dag. Aan alle toekomstige leerlingen zeggen we: “we wensen jou en je ouders een goed besluit voor je vervolgopleiding, maar we heten je van harte welkom op onze mooie school!”

Namens het management,
Ina Prinsen, teamleider.