Tevredenheidsonderzoeken  PROZO/Stimulans

Op PRO Emmen doen we regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen, ouders en stagebedrijven. Hiervoor gebruiken we al enkele jaren de enquêtes van PROZO/ Stimulans. We zijn altijd blij als er veel deelgenomen wordt aan de enquêtes omdat we er van kunnen leren. Afwisselend worden de vragenlijsten aan de verschillende groepen voorgelegd. Dit jaar waren ouders en leerlingen aan de beurt.

Leerlingen

In maart 2016 is er een enquête gehouden onder de leerlingen. De scores kwamen in de buurt van de vorige afname. Op nagenoeg alle items scoorde PRO Emmen op of boven het landelijke gemiddelde.

Vooral de scores over wonen, werken en burgerschap laten een grote tevredenheid zien.

Ouders

In april 2016 was er een afname van de enquête voor ouders. De scores waren grotendeels op en boven het landelijk gemiddelde. (Zie hieronder)

Gezien de scores van de ouders is er een behoefte aan meer communicatie over de vorderingen van de leerlingen tussen ouders en school.

De ouders willen meer betrokkenheid bij de school.

Op school wordt inmiddels gewerkt aan een plan om de PR en de informatie aan ouders in het algemeen te verbeteren.

Voor wat betreft het Item stages en loopbaan wordt er onder het gemiddelde gescoord. Zie afbeelding 4 hieronder. Dit kan liggen aan het feit dat het merendeel van de vragenlijsten zijn beantwoord door ouders van leerlingen uit de onderbouw. Daar is de bekendheid met stages en alles wat daar mee samenhangt geringer dan in de bovenbouw.

Momenteel wordt bij de stage-afdeling gewerkt aan een plan om de stages en arbeidstoeleiding meer bekendheid te geven in alle klassen om zo een heldere doorgaande lijn te krijgen.

plaatje 1

Hierboven de resultaten van de leerlingen in maart 2016

Hierboven: Stages en loopbaan. Op dit vlak zijn nog verbeteringen nodig.

plaatje 3

Hierboven: Aan communicatie valt nog iets te verbeteren volgens ouders. Dat is een duidelijk signaal.

plaatje 2