Textiele Werkvormen is zowel een creatief als een technisch vak.

In de eerste twee leerjaren is het vak textiele werkvormen onderdeel van het basisprogramma. Na het tweede jaar is Textiele Werkvormen een keuzevak. Binnen het vak kunnen leerlingen aan veel competenties, zoals hieronder beschreven, werken.

Alle drie gebieden, die belangrijk binnen ons onderwijs zijn komen aan bod: Zelfstandig wonen, werken en vrijetijdsbesteding en daarmee wordt de zelfredzaamheid verhoogd.

Leerlingen kunnen  een branchegericht certificaat , Werken in de Textiel, behalen.

Het is een ondersteunend vak bij de Sectoren: Economische Dienstverlening en Zorg en Welzijn. Te denken valt aan het werken in een mode kledingzaak of een winkel waar ook huishoudtextiel verkocht wordt.

Werken in een linnenkamer.
Gordijnatelier, verstelatelier

Binnen het vak kan er getraind worden in productiematig leren werken, door mee te werken in het produceren van werkstukken of opdrachten voor de school winkel.