Praktische informatie over de vormgeving van thuisonderwijs

  1. Leerjaar 1, 2 en 3 krijgen vanaf de kerstvakantie tot en met 15 januari volledig thuisonderwijs.
  2. Leerlingen van leerjaar 4 en 5 krijgen de praktijkvakken volgens het normale rooster op locatie PRO Emmen. Daarnaast krijgen zij thuisonderwijs
  3. Voor de leerlingen van O&S-A en -B zijn aparte afspraken t.a.v. het onderwijs gemaakt: ouders krijgen hierover bericht van de mentor.
  4. Mentoren houden nauw contact met hun leerlingen.

Toelichting op 1: thuisonderwijs leerjaar 1, 2 en 3

 • Theorievakken zullen door de AVO-docent op afstand worden gegeven, zoveel  mogelijk volgens het normale lesrooster;
 • Praktijkopdrachten worden door de mentor of door de praktijkdocent bij de leerling aangeleverd;
 • Het middel ‘Teams’ zal weer veelvuldig worden ingezet;
 • De aanwijzingen van de mentor/AVO-docent zijn voor de leerling leidend.

Toelichting op 2: Onderwijs aan leerjaar 4 en 5 inclusief Entree

 • praktijkdocenten van leerjaar 4 en 5 zijn volgens het normale rooster op locatie aanwezig; zij geven de praktijkvakken aan de leerlingen van leerjaar 4 en 5 zoals zij gewend zijn.
 • De theorielessen aan leerjaar 4 en 5 worden op afstand gegeven door de AVO-docenten. De afspraken die de AVO-docent met de leerlingen maakt, zijn leidend.
 • De locatie van W&O aan de Oosterbracht 2 blijft geopend voor leerlingen van leerjaar 4 en 5.
 • Stages gaan waar mogelijk door. Dit in overleg tussen stagebegeleider, stage-bedrijf en ouders/leerling.

Tenslotte

 • Voor ons was het bij de invulling van het onderwijs belangrijk dat:
  leerlingen zo weinig mogelijk achterstand oplopen;
 • het aantal besmettingen wordt verminderd: we werken mee aan het landelijke beleid;
 • de aanpassingen uitvoerbaar zijn voor het team en ook terug te draaien zijn wanneer de lockdown voorbij is.

Vandaag en morgen krijgen de leerlingen nog twee dagen online thuisonderwijs.
Daarna kan iedereen vanaf vrijdag van een welverdiende vakantie genieten.
Indien er nog materialen op school liggen die door de leerling op school moeten worden opgehaald, stemt de mentor dit met de leerling af.

Bij deze wensen we u wel nogmaals goede kerstdagen en een heel gezond 2021!
We bedanken u voor de samenwerking in dit bijzondere jaar. We zijn ervan overtuigd dat we dit niet zonder u, de leerlingen en het team van PRO Emmen hebben kunnen doen.

De vakantie is voorbij op maandag 4 januari om 10.35 uur.

We hopen dat we vanaf 18 januari 2021 weer volledig onderwijs op locatie kunnen geven en dat het onderwijs in 2021 grotendeels kan worden gegeven zoals het is bedoeld: op onze mooie school zelf!

Vriendelijke groet,

Directie PRO Emmen