Voorbereidingen thuisonderwijs

Vandaag zijn alle docenten begonnen met de voorbereidingen voor een goede vorm van thuis onderwijs, voor de komende drie weken. Het streven is om dit binnen twee dagen goed op orde te hebben. Van iedere leerling wordt verwacht dat hij/zij hier aan mee doet. Wij hopen dat ouders dit ondersteunen en zo goed mogelijk begeleiden. Wij verzoeken leerlingen en ouders om in de eerste plaats de schoolmail van de leerling dagelijks te lezen. De mailadressen van ouders kunnen o.a. om privacy redenen niet gebruikt worden bij de groepsmails over leerstof en weektaken.

Maatwerk per klas

Docenten kunnen er voor kiezen om andere media in te zetten. Dit verschilt per docent, per klas, per leerjaar. Er kan gebruik gemaakt worden van Skype, Whatsapp groepen, andere social media of zelfs online diensten zoals een webinar. Op dit moment zijn we nog druk bezig om dit uit te werken. Uitgangspunt is dat iedere leerling een vorm van een weektaak heeft en daarmee dagelijks aan de slag kan.

Het belangrijkste medium voor contact blijft de schoolmail van de leerling, tenzij door de mentor anders aangegeven.

Schoolboeken

Mentoren gaan de schoolboeken thuisbezorgen. Dit zal met name dinsdag 17 en woensdag 18 maart gebeuren.

Tips

Schoolwerk kan het beste regelmatig en dagelijks gebeuren in de ochtenduren. In de middag heb je dan tijd om naar buiten te gaan voor andere activiteiten. Ook dat is belangrijk voor een gezond dagritme. Je mist nu immers die fietstochtjes in regen en wind.

Noodzakelijke opvang

Geachte ouders/verzorgers,

Mocht u  werken in een beroepsgroep die aan de genoemde kaders van de cruciale beroepsgroepen voldoet, samen met het feit dat thuisonderwijs op geen enkele wijze te realiseren is, dan verzoeken wij u op de dag voorafgaand aan de opvangdag voor 16.00 uur het calamiteiten-nummer van de school te bellen (06-12445677) of voor 16.00 een mail te sturen naar info@pro-emmen.nl.  Hierin moet u aangeven om welke leerling het gaat en welke opvangdag het betreft. Ook moeten leerlingen en mensen uit hun naaste omgeving vrij zijn van de symptomen van corona. Als er zich situaties voordoen waarin wij de gezondheid van medewerkers en/of leerlingen niet kunnen garanderen, krijgt u bericht via de mail en/of telefoon. Het is dus noodzakelijk voor het vertrek van huis de mail te checken op de opvangdag.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

De nieuwe werkplek van een docent