Leerlingvolgsysteem

Om een beeld te krijgen van hoe de leerlingen terecht komen na het onderwijs aan onze school tonen wij jaarlijks de uitstroomgegevens van de school.

   

2016-2018

uitstroom

Per 31/10/’17

 

2017-2018

uitstroom

per 31/10/’18

 

2018-2019

prognose

mrt 2018 o.b.v.

schoolverlaters 18+

 • Regulier werk
14  8 3
 • Begeleid werk met een subsidieregeling
31  37 48
 • Beschermde arbeid/beschut werken
 5 2
 • Arbeid + BBL
3 4
 • Ander onderwijs PRO/ZMOK
 • Ander onderwijs AOC/ROC
14  5 12
 • Ander onderwijs buitenland
1
 • Ander onderwijs RENN4
 • Thuis/wachtlijst Sociale   werkplaats/Werkzoekende
 • Sociale activering EMCO – groep
 • Thuis zonder deelname arbeidsproces
 • Dagverblijf
 • Jongerenloket/CWI
 • Traject participatieplan
 • Portalis
 • DVO
 • TDC
 • Onbekend
 • Verhuizing
 • Verhuizing buitenland

 

 

 

 

1

 

3

 

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 • Jeugdinrichting het Poortje

 

Aantal leerlingen in getallen

De regio Zuidoost Drenthe heeft te maken met demografische krimp. Deze krimp heeft niet alleen gevolgen voor het totaalaantal inwoners maar vooral ook op het aantal leerlingen dat in het voorgezet onderwijs instroomt. Deze krimp heeft ook gevolgen voor het leerlingaantal; van onze school.  De prognose van Planningsverband Groningen met leerlingaantallen van PRO Emmen  ziet er als volgt uit.

 

 

Het aantal leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2018 was  372 leerlingen. De verdeling was als volgt:

Branchediploma’s

Op PRO Emmen hebben we er voor gekozen om zoveel mogelijk vakopleidingen aan te bieden aan onze leerlingen. Deze vakopleidingen of cursussen kunnen afhankelijk van het niveau, worden afgesloten met een erkend branchediploma of met een certificaat.

Het PRO diploma

Sinds het schooljaar 2018-2019 bestaat de mogelijkheid om naast het vakdiploma  een PRO schooldiploma te halen. Hiervoor moet de leerling voldoen aan een aantal vastgestelde criteria.

Het PRO diploma kent drie profielen. Leerlingen kunnen op hun eigen niveau een diploma halen dat past bij hun uitstroomprofiel. Dit maakt duidelijk of een leerling na het praktijkonderwijs aan het werk kan mét of zónder ondersteuning of in staat is om door te stromen naar MBO-1/ Entree onderwijs.

Landelijk is afgesproken om het imago van het beroepsonderwijs te verbeteren. Het Praktijkonderwijs hoort daar bij. Het PRO diploma zorgt voor aantrekkelijker en herkenbaarder beroepsonderwijs. Meer leerlingen kunnen met het diploma makkelijker een passende baan vinden, omdat werkgevers beter weten wat de leerling te bieden heeft.

Vakopleidingen en cursussen

De volgende vakopleidingen/cursussen worden aangeboden:

Sector Groen

Werken met bloemen in de schoolomgeving (SVA1)
Werken met Bloemen (SVA2)
Werken in het groen

 

Sector Economie

Logistiek – Assistent Logistiek medewerker (SVA 2)
Detail – Werken in de schoolwinkel (SVA1)
Detail – Assistent winkelmedewerker (SVA 2)
Baliemedewerker
Consumptief – Assistent in de horeca
Schoonmaak – Assistent schoonmaker
Schoonmaak – Zelfstandig schoonmaker

 

Sector Techniek

Assistent Metaalbewerker
Fietstechniek
Stappenplan Houtbewerking
Assistent Schilder
Metselen

 

Sector Zorg en Welzijn

Woonhulp – Gehandicaptenzorg
Woonhulp – Ouderenzorg
Textiel – Assistent medewerker interieur/modebranche