Uitstroomgegevens

Om een beeld te krijgen van hoe de leerlingen terecht komen na het onderwijs aan onze school tonen wij jaarlijks de uitstroomgegevens van de school.

 

2018-2019 uitstroom

gerealiseerd per 31-10-2019

2019-2020 uitstroom

gerealiseerd per 31-10-2020

2020-2021

uitstroom prognose

Regulier werk 11 1 11
Begeleid werk met subsidieregeling 24 44 27
Beschermde arbeid/ beschut werken 1 4 3
Arbeid + BBL 1
Ander onderwijs PRO/ ZMOK
Ander onderwijs AOC/ROC 19 18 20
Verhuizing buitenland
Ander onderwijs RENN4
VSO
Geen werk of school 2 3
Dagbesteding 1 1
Toeleidingstraject gemeente 8 6 7

 

Aantal leerlingen in getallen

De regio Zuidoost Drenthe heeft te maken met demografische krimp. Deze krimp heeft niet alleen gevolgen voor het totaalaantal inwoners maar vooral ook op het aantal leerlingen dat in het voorgezet onderwijs instroomt. Deze krimp heeft ook gevolgen voor het leerlingaantal; van onze school.  De prognose van Planningsverband Groningen met leerlingaantallen van PRO Emmen  ziet er als volgt uit:

2019 387 2023 401 2027 380 2031 362
2020 388 2024 402 2028 375
2021 393 2025 393 2029 369
2022 394 2026 385 2030 363

 

Het aantal leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2019 was  391 leerlingen. De verdeling  over de leerjaren was als volgt:

 

jongens meisjes
Leerjaar 1 33 15
Leerjaar 2 45 25
Leerjaar 3 50 18
Leerjaar 4 53 37
Leerjaar 5 65 50

 

Branchediploma’s

Op PRO Emmen hebben we er voor gekozen om zoveel mogelijk vakopleidingen aan te bieden aan onze leerlingen. Deze vakopleidingen of cursussen kunnen afhankelijk van het niveau, worden afgesloten met een erkend branchediploma of met een certificaat.

Het PRO diploma

Sinds het schooljaar 2018-2019 bestaat de mogelijkheid om naast het vakdiploma  een PRO schooldiploma te halen. Hiervoor moet de leerling voldoen aan een aantal vastgestelde criteria.

Het PRO diploma kent drie profielen. Leerlingen kunnen op hun eigen niveau een diploma halen dat past bij hun uitstroomprofiel. Dit maakt duidelijk of een leerling na het praktijkonderwijs aan het werk kan mét of zónder ondersteuning of in staat is om door te stromen naar MBO-1/ Entree onderwijs.

Landelijk is afgesproken om het imago van het beroepsonderwijs te verbeteren. Het Praktijkonderwijs hoort daar bij. Het PRO diploma zorgt voor aantrekkelijker en herkenbaarder beroepsonderwijs. Meer leerlingen kunnen met het diploma makkelijker een passende baan vinden, omdat werkgevers beter weten wat de leerling te bieden heeft.

Een terugblik op de eerste uitreiking door burgemeester van Oosterhout in 2019 vindt u in dit bericht.

Vakopleidingen en cursussen

Wij bieden aan de leerlingen van klas 4 en 5 een groot aantal cursussen en vakopleidingen aan. In sommige gevallen start die opleiding al in klas 3. Voor iedere opleiding is een beknopte cursuswijzer opgesteld. Hier is een overzicht van alle cursussen en opleidingen.