Uitstroomgegevens

Om een beeld te krijgen van hoe de leerlingen terecht komen na het onderwijs aan onze school tonen wij jaarlijks de uitstroomgegevens van de school.

 

2019-2020 Uitstroom gerealiseerd per

31-10-2020

2020-2021 Uitstroom prognose

2020-2021

2020-2021 Uitstroom gerealiseerd per

31-10-2021

2021-2022 Uitstroom prognose

2021-2022

Regulier werk 4 11 14 8
Begeleid werk met subsidieregeling 31 27 27 35
Beschermde arbeid/ beschut werken 4 3 5
Arbeid + BBL 1
Ander onderwijs PRO/ ZMOK
Ander onderwijs AOC/ROC 16 20 24 32
Verhuizing buitenland 1 1 1
Ander onderwijs RENN4
VSO
Geen werk of school 2 3 3 1
Dagbesteding 1 2 1
Toeleidingstraject gemeente 6 7 2 5

 

Aantal leerlingen in getallen

Prognose

Door de verschillende prognoses (o.a. die van DUO en VOIN) naast elkaar te leggen verwachten we de komende jaren de volgende leerlingenaantallen.

Teldatum Leerlingen
1-10-2020 389
1-10-2021 384
1-10-2022 383
1-10-2020 383
1-10-2024 376

 

Het aantal leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2021 was  384 leerlingen. De verdeling  over de leerjaren was als volgt:

 

jongens meisjes
Leerjaar 1 33 23
Leerjaar 2 35 19
Leerjaar 3 50 25
Leerjaar 4 53 24
Leerjaar 5 73 49

 

Branchediploma’s

Op PRO Emmen hebben we er voor gekozen om zoveel mogelijk vakopleidingen aan te bieden aan onze leerlingen. Deze vakopleidingen of cursussen kunnen afhankelijk van het niveau, worden afgesloten met een erkend branchediploma of met een certificaat.

Het PRO diploma

Sinds het schooljaar 2018-2019 bestaat de mogelijkheid om naast het vakdiploma  een PRO schooldiploma te halen. Hiervoor moet de leerling voldoen aan een aantal vastgestelde criteria.

Het PRO diploma kent drie profielen. Leerlingen kunnen op hun eigen niveau een diploma halen dat past bij hun uitstroomprofiel. Dit maakt duidelijk of een leerling na het praktijkonderwijs aan het werk kan mét of zónder ondersteuning of in staat is om door te stromen naar MBO-1/ Entree onderwijs.

Landelijk is afgesproken om het imago van het beroepsonderwijs te verbeteren. Het Praktijkonderwijs hoort daar bij. Het PRO diploma zorgt voor aantrekkelijker en herkenbaarder beroepsonderwijs. Meer leerlingen kunnen met het diploma makkelijker een passende baan vinden, omdat werkgevers beter weten wat de leerling te bieden heeft.

Een terugblik op de eerste uitreiking door burgemeester van Oosterhout in 2019 vindt u in dit bericht.

Vakopleidingen en cursussen

Wij bieden aan de leerlingen van klas 4 en 5 een groot aantal cursussen en vakopleidingen aan. In sommige gevallen start die opleiding al in klas 3. Voor iedere opleiding is een beknopte cursuswijzer opgesteld. Hier is een overzicht van alle cursussen en opleidingen.