Leerlingvolgsysteem

Om een beeld te krijgen van hoe de leerlingen terecht komen na het onderwijs aan onze school tonen wij jaarlijks de uitstroomgegevens van de school.

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Uitstroom per 31-10-2016 Uitstroom per 31-10-2017 Prognose obv schoolverlaters 18+ maart 2018
Regulier werk 27 14 10
Begeleid werk, met subsidieregeling 31 39
Beschermde arbeid, beschut werk 7 4
Arbeid + bbl 4 3 1
Ander onderwijs: PRO/ZMOK 4
Ander onderwijs: AOC/ROC 15 14 11
Ander onderwijs: RENN-4
Ander onderwijs: buitenland 1
Thuis: wachtlijst sociale 1
werkplaats, werkzoekende,
sociale activering, Emco-groep
Thuis zonder deelname aan 9 3
arbeidsproces
Dagverblijf
Jongerenloket/CWI
Traject participatieplan
Portalis
DVO 3
TDC 2
Onbekend
Verhuizing 2 2
Verhuizing buitenland
Jeugdinrichting Het Poortje

Aantal leerlingen in getallen

 

Het aantal leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2017 was 376 leerlingen. De verdeling was als volgt:

Branchediploma’s

Het praktijkonderwijs kent geen eigen examen en bijbehorend diploma. Op PRO Emmen hebben we er voor gekozen om zoveel mogelijk vakopleidingen aan te bieden aan onze leerlingen. Deze vakopleidingen of cursussen kunnen afhankelijk van het niveau, worden afgesloten met een erkend branchediploma of met een certificaat.

De volgende vakopleidingen/cursussen worden aangeboden:

Sector Groen

Werken met bloemen in de schoolomgeving (SVA1)
Werken met Bloemen (SVA2)
Werken in het groen

 

Sector Economie

Logistiek – Assistent Logistiek medewerker (SVA 2)
Detail – Werken in de schoolwinkel (SVA1)
Detail – Assistent winkelmedewerker (SVA 2)
Baliemedewerker
Consumptief – Assistent in de horeca
Schoonmaak – Assistent schoonmaker
Schoonmaak – Zelfstandig schoonmaker

 

Sector Techniek

Assistent Metaalbewerker
Fietstechniek
Stappenplan Houtbewerking
Assistent Schilder
Metselen

 

Sector Zorg en Welzijn

Woonhulp – Gehandicaptenzorg
Woonhulp – Ouderenzorg
Textiel – Assistent medewerker interieur/modebranche