Uitstroomgegevens

Om een beeld te krijgen van hoe de leerlingen terecht komen na het onderwijs aan onze school tonen wij jaarlijks de uitstroomgegevens van de school.

 • 2017-2018
 • Uitstroom gerealiseerd per
 • 31-10-2018
 • 2018-2019
 • Uitstroom gerealiseerd per
 • 31-10-2019
 • 2019-2020
 • Uitstroom   (prognose)
 • 2019-2020
 • Regulier werk
 • 8
 • 11
 • 1
 • Begeleid werk met een subsidieregeling
 • 37
 • 24
 • 44
 • Beschermde arbeid/beschut werken
 • 5
 • 1
 • 4
 • Arbeid + BBL
 • Ander onderwijs PRO/ZMOK
 • Ander onderwijs AOC/ROC
 • 5
 • 19
 • 18
 • Ander onderwijs buitenland
 • Ander onderwijs RENN4
 • Thuis/ wachtlijst sociale werkplaats/werlzoekende/ sociale activering Emco groep.
 • 1
 • 1
 • Dagverblijf
 • 7
 • Jongerenloket/CWI
 • Traject participatieplan
 • 2
 • 7
 • Portalis
 • DVO
 • TDC
 • Onbekend
 • 1
 • Verhuizing
 • 1
 • 1
 • Verhuizing buitenland
 • 1

 

Aantal leerlingen in getallen

De regio Zuidoost Drenthe heeft te maken met demografische krimp. Deze krimp heeft niet alleen gevolgen voor het totaalaantal inwoners maar vooral ook op het aantal leerlingen dat in het voorgezet onderwijs instroomt. Deze krimp heeft ook gevolgen voor het leerlingaantal; van onze school.  De prognose van Planningsverband Groningen met leerlingaantallen van PRO Emmen  ziet er als volgt uit.

 

 

Het aantal leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2018 was  372 leerlingen. De verdeling was als volgt:

Branchediploma’s

Op PRO Emmen hebben we er voor gekozen om zoveel mogelijk vakopleidingen aan te bieden aan onze leerlingen. Deze vakopleidingen of cursussen kunnen afhankelijk van het niveau, worden afgesloten met een erkend branchediploma of met een certificaat.

Het PRO diploma

Sinds het schooljaar 2018-2019 bestaat de mogelijkheid om naast het vakdiploma  een PRO schooldiploma te halen. Hiervoor moet de leerling voldoen aan een aantal vastgestelde criteria.

Het PRO diploma kent drie profielen. Leerlingen kunnen op hun eigen niveau een diploma halen dat past bij hun uitstroomprofiel. Dit maakt duidelijk of een leerling na het praktijkonderwijs aan het werk kan mét of zónder ondersteuning of in staat is om door te stromen naar MBO-1/ Entree onderwijs.

Landelijk is afgesproken om het imago van het beroepsonderwijs te verbeteren. Het Praktijkonderwijs hoort daar bij. Het PRO diploma zorgt voor aantrekkelijker en herkenbaarder beroepsonderwijs. Meer leerlingen kunnen met het diploma makkelijker een passende baan vinden, omdat werkgevers beter weten wat de leerling te bieden heeft.

Een terugblik op de eerste uitreiking door burgemeester van Oosterhout in 2019 vindt u in dit bericht.

Vakopleidingen en cursussen

Wij bieden aan de leerlingen van klas 4 en 5 een groot aantal cursussen en vakopleidingen aan. In sommige gevallen start die opleiding al in klas 3. Voor iedere opleiding is een beknopte cursuswijzer opgesteld. Hier is een overzicht van alle cursussen en opleidingen.