Zoals bekend heeft Pro Emmen het vignet Gezonde School. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen en medewerkers.

Op dit moment is het licht in de school een aandachtspunt. Er zijn enkele vragen binnengekomen over onze tl-verlichting. Hier en daar zijn er klachten van leerlingen of collega’s over vermoeidheid. Om te voorkomen dat dit een hoofdpijndossier wordt willen we dit eerst goed onderzoeken en in ieder geval enkele tips geven om zelf de klachten te verhelpen.

De verlichting

De verlichting in de school bestaat voornamelijk uit tl-verlichting. Het gaat om moderne, energiezuinige apparatuur. In enkele ruimtes is speciale daglichtverlichting geplaatst omdat er in die ruimtes onvoldoende daglicht aanwezig is. Dit geldt voor de balieruimte, het lokaal voor bloemschikken en de winkel. Bij onderzoek naar het functioneren van de verlichting zijn geen bijzonderheden waargenomen.

De digiborden, onze elektronische schoolborden.

Het gebouw heeft geen traditionele schoolborden, alleen moderne elektronica. Het gebruik hiervan verschilt sterk per klas en per docent. Normaal gesproken kunnen hier geen klachten door ontstaan. Wel is verduistering nodig van de ramen. Door teveel afscherming van daglicht zouden wel klachten kunnen ontstaan.

screensbeamer

Voorkomen van klachten.

Docenten:

Aan docenten is gevraagd om het gebruik van digiborden te beperken. Digiborden moeten bij voorkeur bij instructie gebruikt worden en niet als agenda of weekoverzicht. Dan hoeven ze ook niet de hele dag aan en kan het daglicht naar binnen omdat verduistering niet nodig is.

Leerlingen:

Leerlingen met hoofdpijnklachten kunnen vragen om een plek vooraan. Er kan een verband zijn met slechte ogen. Verder is het belangrijk om na een goed ontbijt op school te komen en gedurende de dag voldoende te drinken. In de kantine is gekoeld water de hele dag gratis beschikbaar. En kom bij voorkeur op de fiets want dan ben je ook meer buiten overdag. Gebruik van computers gedurende langere tijd kan ook klachten veroorzaken.

Ouders:

Ouders kunnen ook letten op het ontbijt, voldoende drinken en zorgen dat de jongeren in de vrije tijd regelmatig naar buiten gaan. Let op klachten over slecht zien en laat dit eventueel onderzoeken. Daarnaast is een goede nachtrust van belang. Dit kan verstoord worden door gebruik van computers, tablets en andere schermen in de avond- en nachturen. Daar zal in die gevallen ook de oplossing gezocht moeten worden. Een goed advies is om minimaal het laatste half uur voor je gaat slapen niet achter een beeldscherm te zitten. Een uur is beter….

Onderzoek

Mocht u ondanks bovenstaande adviezen nog klachten hebben over vermoeidheid of hoofdpijn dan ontvangen we die graag op info@pro-emmen.nl. Geef aan de naam van de leerling en zo mogelijk de lokalen waar de klachten optreden. Dit helpt ons om de bron van de klachten te kunnen vaststellen. We zullen de klachten serieus bekijken en waar mogelijk verbeteringen aanbrengen.