Ziekmelding

Het ziek of absent melden van leerlingen dient tussen 08.00 – 08.30 uur telefonisch te worden gedaan bij de school (tel. 0591-613310) door ouders/verzorgers. Geschreven briefjes, appjes of email berichten, waarin de absentie melding staat, worden niet verwerkt.

Aanvraag verlof

Ouders/verzorgers kunnen verlofaanvragen via het verlofaanvraagformulier dat gedownload kan worden van de website van de school. Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. Pas na akkoord van de teamleider is de aanvraag compleet. Bij de beoordeling is de leerplichtwet het uitgangspunt. Het formulier moet minstens drie schooldagen vóór de dag waarvoor verlof wordt gevraagd, worden ingeleverd bij de teamleider.

Download hier het formulier.