Laatste nieuws

De vernieuwde rekenleerlijn

Werken in domeinen

De rekenleerlijn die we, eerst in pilotvorm, gaan uitvoeren met ingang van schooljaar 2021-2022 kenmerkt zich door het gaan werken in rekendomeinen. Per jaar komen alle rekendomeinen aan bod en elk jaar worden ze herhaald. Elk jaar toont de leerling d.m.v. een niveautoets aan of hij het behaalde niveau nog beheerst, zo ja, dan volgt een hoger niveau, zo niet, dan volgt er (alleen dat deel waarop de leerling uitvalt of waarvan de lesstof is weggezakt) eerst een herhaling, vervolgens oefening en een toets en bij voldoende beheersing een hoger niveau. De lesstof die we aanbieden varieert van <1F tot en met 1F en eventueel 2F niveau.

De domeinen zijn:

  1. Getallen en bewerkingen (+, -, x, :, geld, kommagetallen)
  2. Verhoudingen
  3. Meten
  4. Meetkunde
  5. Verbanden

Werken in eigen tempo en op eigen niveau

De mentor weet van elke leerling op welk niveau deze functioneert en houdt daarmee rekening bij het bepalen van het beheersingsniveau. Zo wordt er van een leerling die de leerroute A (doorleren, eventueel uitstroom naar MBO) volgt meer gevraagd dan van een leerling die de leerlijn B (arbeid, uitstroom naar loonvormende arbeid) of C (uitstroom naar beschermde arbeid) volgt.

Om alle leerlingen zo goed mogelijk te kunnen bedienen, hebben we als PRO Emmen gekozen voor de leerboeken van Deviant (Instap, Vooraf, Vervolg, 1F en 2F) en de daarbij behorende Studiemeter, een digitaal oefen- en toetsplatform.

Om (extra) te oefenen en goed in te slijpen gebruiken we hiernaast ook Gynzy digibord software en digitale lesstof aansluitend bij de methode.

We horen in dit schooljaar (2021-2022) graag de ervaringen van u, uw kind en onze collega’s.
Alle resultaten houden we bij in Presentis.