Collectieve ongevallen verzekering

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor haar leerlingen. Deze verzekering biedt een dekking tijdens schooltijd en voor onderweg van en naar school. Voor de leerlingen die stage lopen is een 24-uurs dekking van toepassing. De kosten hiervoor zijn verrekend in het schoolgeld. Voor alle verzekeringen geldt dat ze aanvullend zijn op de WA verzekering van de ouders.

 

AVG gebruik en publicatie van beeldmateriaal  van leerlingen

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke van kracht is vanaf 25 mei 2018, wordt aan de ouders / verzorgers van de leerlingen jonger dan 16 jaar en aan de leerlingen vanaf 16 zelf toestemming gevraagd voor het publiceren van beeldmateriaal waarop mogelijk de leerling zichtbaar op is.