o3   3-3

De schoolloopbaan bestaat voor alle leerlingen uit een aangepaste basisvorming, arbeidsoriëntatie, arbeidsvoorbereiding en arbeidstoeleiding. Door middel van praktijklessen, vakgerichte theorie en stage wordt hier aandacht aan besteed.

Wij sluiten aan bij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Situaties uit het dagelijkse leven vormen de basis van ons onderwijs. De aangeboden lesstof heeft betrekking op wonen, zelfstandig reizen, vrijetijdsbesteding, omgaan met anderen en werk.

Het leren van de leerling staat in dienst van het vergroten van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en werk.