Volverklaring

 

PRO Emmen heeft met ingang van 15 januari 2022 een volverklaring.

Dit omdat er geen leerlingen meer kunnen worden geplaatst in de lesgroepen op de locatie aan de Ullevi.
Met ingang van de start van dit schooljaar (2021-2022) telde de school 385 leerlingen, de school is destijds gebouwd voor 300 leerlingen.

Daar waar er dit schooljaar vanaf 15 januari 2022 aanmeldingen worden gedaan, worden leerlingen geplaatst op een plaatsingslijst.
Mocht dit schooljaar ruimte ontstaan dan worden de leerlingen in volgorde van aanmelding geplaatst.

Verhuisleerlingen met een geldige TLV-PRO die afkomstig zijn van een praktijkschool worden wel dit schooljaar geplaatst.

In het nieuwe schooljaar (2022-2023) worden de leerlingen die op de plaatsingslijst staan en een geldige TLV-PRO hebben, alsnog geplaatst.