Informatie voor stagebedrijven

Voorbereiden op het echte werk op het arbeidstrainingscentrum

Wij werken met en voor leerlingen die graag en goed in de praktijk willen functioneren. Dit doen we door de nadruk te leggen op stages, die de leerlingen voorbereiden op het echte werk.
Onze leerlingen verkennen vanaf het eerste leerjaar waar hun talenten liggen. Door veel praktische ervaring op te doen leren ze waar hun specifieke kwaliteiten liggen. In het derde leerjaar doorlopen de leerlingen een arbeidstraining op ons arbeidstrainingscentrum. Op dit centrum wordt nauwgezet gewerkt aan werknemersvaardigheden. Het gaat hier om vaardigheden op sociaal, communicatief, rationeel en emotioneel gebied. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat een leerling zijn/haar werk goed en met plezier kan uitvoeren. Een assessment helpt de leerling te bepalen welke sector het best bij hem of haar past.

 

De eerste echte stage

Wanneer een leerling succesvol het arbeidstrainingsproces heeft doorlopen is hij of zij klaar om een stage buiten de school te volgen. In overleg met één van de stagebegeleiders wordt er gezocht naar een bedrijf waar de leerling zijn werknemersvaardigheden verder kan ontwikkelen. Daarbij wordt er met de leerling besproken welke certificaten/bewijzen aansluiten bij de stage. Zo komt een stagiair(e) goed voorbereid bij u op de werkvloer.

Als stage-bedrijf kunt u rekenen op enthousiaste en gemotiveerde stagiaires. Onze leerlingen lopen graag net even dat stukje harder dan een ander en zetten zich graag voor uw bedrijf in.

Onze (oud) leerling uw nieuwe werknemer/collega


Onze (oud) leerlingen hebben in vergelijking met andere schoolverlaters  een gedegen werkervaring op gedaan. Leerlingen hebben meerdere stages doorlopen en hierdoor routine opgebouwd.

Ze zijn in staat om na instructie en tijdelijke begeleiding, diverse werkzaamheden op een goede en nauwkeurige manier zelfstandig uit te voeren. Dit kunnen werkzaamheden op assistent niveau zijn of taken die overzichtelijk en routinematig zijn.

Subsidieregelingen


Er zijn financiële mogelijkheden/voordelen die voor u als bedrijf van belang kunnen zijn om onze schoolverlaters in uw bedrijf of instelling aan te nemen.

No Risk Polis


Alle praktijkschoolleerlingen komen in aanmerking voor een zogenaamde No-risk polis. Als werkgever hoeft u dan geen ziektekosten te betalen wanneer uw nieuwe werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt.

Doelgroepenregister

 

Vanaf januari 2017 komen leerlingen die op een praktijkschool hebben gezeten in aanmerking voor het doelgroepenregister. Zij vragen bij het UWV een beoordeling arbeidsvermogen aan en komen dan rechtstreeks in dit register. Vanuit dit register kunnen ze  doorstromen naar  Baan Afspraak Banen. Ieder bedrijf die iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt opneemt,  komt in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Contact opnemen

Wanneer u als bedrijf hier meer over wilt weten kunt u contact opnemen met ons stage kantoor. 0591-659451