Lessen over groepsdruk en online veiligheid

Op 14 februari krijgen de leerlingen uit klas 2 een voorlichting van bureau Halt over groepsdruk. Op 28 februari krijgen zij een voorlichting over online veiligheid. Ouders van deze leerlingen krijgen een brief met meer informatie over de lessen.
Bureau Halt doet heel veel activiteiten voor jongeren, niet alleen op scholen natuurlijk. Meer informatie over bureau Halt via de link naar de site van bureau Halt.