Recent is besloten om de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2016-2017 te verlagen van (voorheen) € 90,- naar € 75,- per schooljaar. Helaas is dit bericht niet tijdig bij alle ouders/verzorgers terecht gekomen en hebben wij inmiddels van sommige ouders/verzorgers bedragen van € 90,- / leerling ontvangen. De administratie zal ervoor zorgen dat de teveel betaalde bedragen worden terug gestort op uw rekening. Dit zal nog in de maand september plaats vinden. Onze excuses voor de overlast.