In de week van de mediawijsheid van 11 t/m 15 november 2019 organiseren alle scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Emmen voor alle derde klassers (totaal ongeveer 1250 leerlingen) een themaweek over “social media”. De centrale boodschap in deze week is:

‘WÉÉT WAT JE DOET’ (op social media)

Ook op onze school is dit een belangrijk gespreksonderwerp. We worden regelmatig geconfronteerd met de mooie, maar ook minder mooie kanten van dit medium.

Op maandag 11 november a.s. zal de gezamenlijke aftrap met alle derde jaars leerlingen in Kinepolis zijn, waar een film die betrekking heeft op het onderwerp zal worden gedraaid. In de week van 11 tot en met 15 november a.s. zal op een aantal momenten een les worden gegeven die betrekking heeft op het thema.

Onderstaande thema’s/lessen worden kunnen worden behandeld:

  •  ‘Stop digitaal pesten’
  • ‘Onuitwisbaar, voor altijd en iedereen’
  • ‘Wees jezelf, je mag er zijn!’
  • ‘Ga op tijd offline’ –
  • ‘Is het wel waar?’ (wat wordt gezegd/geplaatst)

Aftrap door burgemeester van Oosterhout op PRO Emmen

De start van de week voor mentoren, directies en zorgteams is op woensdag 6 november a.s. op onze school. Burgemeester Eric van Oosterhout zal hierbij de aftrap verrichten. Een spreker, die veel kennis heeft van het gebruik van sociale media onder jongeren, zal een inleiding verzorgen op het thema.

We weten dat vele ouders het belangrijk vinden te volgen wat hun kind op social media plaatst. Wellicht kan deze week nog een extra stimulans voor u zijn om hierover samen met uw kind in gesprek te gaan.

Ook in de Emmer Courant wordt er  aandacht besteed aan deze themaweek.