Woensdag 24-2-2016 zijn de leerlingen van de klassen E4B en 3B lesvrij vanaf 12.30 uur in verband met afwezigheid en ziekte van de betreffende docenten.