Vandaag hebben Larissa Tabak en Leony Bennink hun certificaat van het keuzevak Kennismaking  met Uiterlijke  Verzorging in ontvangst genomen . Onderdelen van dit keuzevak zijn praktijk en theorie Schoonheidsverzorging  en Haarverzorging .Ze hebben dit keuzevak gevolgd als leerlingen van Pro-Emmen op het Hondsrug-college. Gedurende het schooljaar hebben ze praktijklessen  gevolgd in een reguliere VMBO klas , de theorie volgden zij op Pro-Emmen bij mevrouw Gerding , docent op hun eigen school.
Deze leerlingen zijn geslaagd met respectievelijk 7,9 en 7,7.
Het certificaat  werd uitgereikt door de heer Oosterhof teamleider van het Vakcollege en Regina Twickler docent Vakcollege Zorg en Welzijn .