Huren van een locker

Iedere leerling dient voor het bewaren van waardevolle spullen zoals een telefoon, boeken, etc. een locker te huren. Hiervoor moet aan het begin van het schooljaar 5 euro borg betaald worden (sleutelgeld). Bij verlies van de sleutel wordt 5 euro in rekening gebracht. Bij sleutelteruggave krijgt men de 5 euro terug.

Controle van de lockers

De schoolleiding heeft het recht om de lockers op inhoud te controleren als daar aanleiding toe is.