Bij PRO Emmen vallen onder de sector groen de volgende vakken:

 • Bloemschikken
 • Mens en Dier
 • Plant en Dier
 • Groentechniek

Bloemschikken

 • Werkzaamheden in de bloembinderij.
 • Er wordt vooral op school gewerkt. Incidenteel worden daarnaast bezoeken aan bloemisterijen en een veiling gebracht.

Cursuswijzer voor vakdiploma’s vanaf klas 4

Plant en dier

Leerjaar 1

Uitgangspunten:  Brede oriëntatie (basis)vaardigheden  en vakinhoudelijke begrippen

Werkplekken: 

 • Eigen sier- en moestuin Groenlokaal

Leerjaar 2

Uitgangspunten: Verdere oriëntatie,  uitbreiding (basis)vaardigheden,  uitbreiding vakinhoudelijke begrippen en gereedschapsleer

Werkplekken:

 • Op school (intern)
 • Eigen sier- en moestuin
 • Kaswerk (zaaien, stekken, verspenen, oppotten)
 • Onderhoud tuin/plantsoen
 • Leer/werkbezoeken (extern
 • Manege
 • Melkveehouderij
 • Bos
 • Diverse boerderijen.

Mens en dier

Mens en Dier is een ondersteunend keuzevak, dat alleen in leerjaar 3 gegeven wordt. Doel van dit vak  in leerjaar 3 is  het vergroten van de beroepsvaardigheden.

Lesinhoud

 • Verzorgen en voederen van dieren en het verzorgen en onderhouden van hun verblijfplaatsen.

Werkplekken o.a.

 • veeteeltbedrijven, maneges, dierenparken en asiels.

 

Groentechniek

In leerjaar 3 is groentechniek een keuzevak waarin verschillende  richtingen aan bod komen.

 • Akkerbouw/ loonwerk.
 • Plantsoenonderhoud/groenvoorziening
 • Plantenteelt/kaswerk

Lesinhoud:

 • Aanleg en onderhoud groenvoorzieningen
 • Werken en omgaan met tuin- en landbouwmachines, zoals: bladblazer, bosmaaier, zitmaaier, tuinfrees, veegmachine en minitrekker
 • Start theorie en praktijk trekker rijbewijs
 • Oppotten, verspenen, verzorgen en oogsten van bloemen en groentes.

Werkplekken o.a.

 • Schoolplantsoen, diverse bedrijven en particulieren, Staatsbosbeheer, kwekerijen  en kassen, akkerbouwbedrijf.

Leerjaar 4/5/6:

Lesinhoud:
verdere verbreding van beroepsvaardigheden en afstemming met de stageplekken.
Lessen zijn gericht op het behalen van een certificaat en/of diploma in de gekozen richting.

Mogelijkheden voor groentechniek zijn:

 • in samenwerking met AOCTerra, MBO1
 • certificaat plantsoenonderhoud KPC
 • rijbewijs T
 • certificaat kettingzagen basis en gevorderden
 • certificaat bosmaaier
 • spuitlicentie
 • heftruckcertificaat

Cursuswijzer voor vakdiploma vanaf klas 4

De vakken worden gegeven door ervaren docenten en assistenten.