Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Het ontwikkelingsperspectief is het niveau wat uiteindelijk van het kind verwacht wordt. Voor elke leerling wordt een maal per jaar een ontwikkelperspectief vastgesteld. Vanuit het ontwikkelingsperspectief worden doelstellingen bepaald. De school kijkt of de leerling zich volgens dit perspectief ontwikkelt en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Door het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief worden de talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter benut. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief kan een belangrijke bijdrage leveren aan het opbrengstgericht werken. Door een ontwikkelingsperspectief is ook voor ouders en inspectie inzichtelijk aan welke doelen gewerkt wordt.

 

Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)

Om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de individuele mogelijkheden van de leerling stellen we samen met de leerling een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) op. Naast het volgen van het basisprogramma stelt de leerling samen met de mentor eigen leerdoelen op. Deze doelen worden omschreven in het IOP.

Voor het IOP wordt gebruik gemaakt van het programma Profijt. Via de link in het topmenu kunt u naar Profijt.

Eens per vijf à zes weken voert de mentor met de leerling een coaching gesprek gericht op het IOP. De mentor is bovendien de contactpersoon voor de ouder(s)/verzorger(s).