Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)

In het plan voor het ontwikkelingsperspectief (OPP) staat het niveau wat uiteindelijk van het kind verwacht wordt. Voor elke leerling wordt een maal per jaar een OPP vastgesteld. Vanuit dit plan worden doelstellingen bepaald. De school kijkt of de leerling zich volgens dit perspectief ontwikkelt en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. In het plan staan onder andere de onderwijsbehoeften en de bevorderende en belemmerende factoren van de leerling. Door hier gebruik van te maken worden de talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter benut.

 

Ontwikkelplan

Om daarna zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de individuele mogelijkheden van de leerling stellen we samen met de leerling een uitgebreid ontwikkelplan op. Naast het volgen van het basisprogramma kiest de leerling samen met de mentor eigen leerdoelen. Deze doelen  en de leerroutes worden uitgebreid omschreven in het ontwikkelplan. Door een ontwikkelingsperspectief is ook voor ouders en inspectie duidelijk aan welke doelen gewerkt wordt.

Voor het OPP en het ontwikkelplan wordt gebruik gemaakt van het programma Presentis.

Eens per vijf à zes weken voert de mentor met de leerling een coaching gesprek gericht op het ontwikkelplan.  De mentor is bovendien de contactpersoon voor de ouder(s)/verzorger(s).